NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 26/09/2016

Số 01/QĐ-TTHCC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang

Số 01/QĐ-TTHCC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.

Tải về tại đây.