NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Quyết định 1020/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chinshc ông tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Số/Ký hiệu

1020/QĐ-UBND

Ngày ban hành

30/05/2016

Người ký

Nguyễn Văn Sơn

Trích yếu

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chinshc ông tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết