NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Quyết định 1445/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Đầu tư

Số/Ký hiệu

1445/QĐ-UBND

Ngày ban hành

05/07/2016

Người ký

Nguyễn Văn Sơn

Trích yếu

Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Đầu tư

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết