NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Quyết định 2431/UBND-HCC

V/v Thực hiện cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang

Số/Ký hiệu

2431/UBND-HCC

Ngày ban hành

27/07/2016

Người ký

Nguyễn Văn Sơn

Trích yếu

V/v Thực hiện cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết