NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Báo cáo 270/BC-VPUBND

Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công

Số/Ký hiệu

270/BC-VPUBND

Ngày ban hành

14/07//2016

Người ký

Lê Tiến Sang

Trích yếu

Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công

Cơ quan ban hành

Văn phòng UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết