NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Thông báo 09/TB-BCĐ

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị Công bố chỉ số CCHC năm 2015 và sơ kết công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

Số/Ký hiệu

09/TB-BCĐ

Ngày ban hành

01/08/2016

Người ký

Nguyễn Văn Sơn

Trích yếu

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị Công bố chỉ số CCHC năm 2015 và sơ kết công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết