NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Văn bản số 01/TTHCC-HCTH

V/v Phối hợp thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang

Số/Ký hiệu

01/TTHCC-HCTH

Ngày ban hành

08/08/2016

Người ký

Đỗ Thái Hòa

Trích yếu

V/v Phối hợp thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang

Cơ quan ban hành

Trung tâm hành chính công

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết