NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 30/08/2016

Quyết định 1820/QĐ-UBND

Ban hành mẫu các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trng tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang

Số/Ký hiệu

1820/QĐ-UBND

Ngày ban hành

12/08/2016

Người ký

Nguyễn Văn Sơn

Trích yếu

Ban hành mẫu các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trng tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hà Giang

Tệp đính kèm

Tải/xem chi tiết