HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 24286 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Kê khai tài sản, thu nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Thực hiện việc giải trình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Tiếp nhân yêu cầu giải trình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Xác minh tài sản, thu nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Giải quyết tố cáo TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Giải quyết khiếu nại lần hai TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Giải quyết khiếu nại lần đầu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Xử lý đơn TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Tiếp Công Dân TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12345678910...Cuối