HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 23651 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CẤP BỘ , BẰNG KHEN CỦA CẤP TỈNH (GỌI CHUNG LÀ NGƯỜI CÓ BẰNG KHEN) HOẶC THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ BẰNG KHEN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP 1 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 62/2011/NĐ-TTg TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 THỦ TỤC MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG CỰU CHIẾN BINH ĐÃ THAM GIA KHÁNG CHIẾN TỪ NGÀY 30/04/1975 TRỞ VỀ TRƯỚC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg NGÀY 08/11/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HĐKC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH VẾT THƯƠNG CÒN SÓT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 THỦ TỤC ĐỔI HOẶC CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON ĐẺ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ ĐI LẤY CHỒNG HOẶC VỢ KHÁC. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CON CỦA HỌ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRẺ MỒ CÔI - 22 NGÀY UBND XÃ CAO BỒ Mức độ 3 Đăng nhập
15 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƠN THÂN THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO ĐANG NUÔI CON - 22 NGÀY TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối