CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)     Mức độ 3

Lĩnh vực

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi bị mất Giấy chứng nhận đăng ký, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 188, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

 - Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho liên hiệp hợp tác xã thì cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp tác xã biết.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và ngày nghỉ):

+ Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút

      b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua địa chỉ thư điện tử.

      c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

      - Thành phần hồ sơ:

      + Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

      - Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

      d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

      e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

      f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

      - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

      - Cơ quan phối hợp: Không

      g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

      h. Lệ phí: Không    

      i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-14) Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

      j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

      k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

      - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

      - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Bắt buộc 0 0 0