CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã     Mức độ 3

Lĩnh vực

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a.Trình tự thực hiện:

      - Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 188, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

      - Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi nhận thông báo và bổ sung vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp hợp tác xã.

      - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và ngày nghỉ):

+ Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút

 

      b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua địa chỉ thư điện tử.

      c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

      - Thành phần hồ sơ:

      + Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã;

      + Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã.

      - Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

      d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

      f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

- Cơ quan phối hợp: Không

      g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

      h. Lệ phí: Không có.

      i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại (Phụ lục I-10), Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;  

      j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

      k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

      - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

      - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã; Bắt buộc 0 0 0
2 Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã. Bắt buộc 0 0 0