HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 176 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 test UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
2 Cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thẩm định quy hoạch xây dựng UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
4 Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
5 Thẩm định công trình xây dựng UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
6 Gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
7 Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị,nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng tạm UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
8 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Thuốc lá UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
9 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
10 Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
11 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
12 Cấp giấy phép xây dựng tạm UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp giấy phép xây dựng UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của đại lý kinh doanh dịch vụ karaoke UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
15 Đăng ký tổ chức lễ hội do cấp xã, thị trấn tổ chức UBND HUYỆN BẮC MÊ Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối