HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 194 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Xét hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ba và bốn tuổi TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với CLB thể thao chuyên nghiệp gồm: Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, CLB thể dục thể hình, CLB khiêu vũ thể thao, CLB vũ đạo giải trí. UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động gồm: Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, CLB thể dục thể hình, CLB khiêu vũ thể thao, CLB vũ đạo giải trí. UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhận bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND HUYỆN BẮC QUANG Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối