HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 192 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 2
3 Xóa đăng ký thế chấp UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 2
4 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 2
5 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 2
6 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
7 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
8 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
9 Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
10 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” ở cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
12 Tặng danh hiệu thôn, bản, làng, tổ dân phố văn hóa UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
13 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Mức độ 3 Đăng nhập
14 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối