HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 46 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 3 Đăng nhập
2 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 3 Đăng nhập
3 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
4 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
5 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
6 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
1234