HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 133 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, doanh nghiệp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (T7/2017) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Tổ chức huấn luyện được cấp chứng nhận huấn luyện. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123456789