HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 86 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền ubnd cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Thẩm định, phê duyệt cho ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mức độ 3 Đăng nhập
12 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mức độ 3 Đăng nhập
14 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123456