PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 177 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Thông báo có quốc tịch nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
2 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
3 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP
5 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
9 Yêu cầu trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP
10 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
11 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
12 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
13 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
14 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
15 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12345678910...Cuối
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888