HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 38 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp lại giấy phép hoạt động in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Cấp giấy phép hoạt động in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp phép hoạt động ngành in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho người nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Cho phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 4 Đăng nhập
15 Thẩm định xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123