PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 38 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng không yêu cầu phải lập dự án TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Cho phép họp báo (nước ngoài) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
9 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Cấp phép hoạt động ngành in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Cấp phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho người nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
123
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888