HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 101 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 KIỂM TRA LIÊN THÔNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Thủ tục test TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Thủ tục: Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Thủ tục: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Thủ tục: Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Thủ tục: Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thủ tục: Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Thủ tục: Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Thủ tục: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Thủ tục: Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
1234567