HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 130 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ SỞ Y TẾ Mức độ 3 Đăng nhập
14 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. SỞ Y TẾ Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế SỞ Y TẾ Mức độ 3 Đăng nhập
123456789