TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 65930 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD09-DV2018-0034 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng nhận chuyển nhượng QSD đất Nguyễn Mai Hồng
2 SKH.DT06-SKH2018-0032 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU SỐ 1 HOÀNG MINH HUỆ
3 SCT.VL04-SCT2018-0010 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) CT giao thông xã Xuân Minh, Tiên Nguyên, Quang Bình Hoàng Huy Hoàn
4 TP01-YMD2018-0016 Đăng ký kết hôn Nguyễn Văn Tông
5 SKH.TC01-SKH2018-0009 Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án đầu tư công THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN VỚI CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC THANH TRA TỈNH HÀ GIANG; HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC VÀ KHU VỆ SINH HOÀNG XUÂN HÒA
6 DD18-BQ2018-0010 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Nhận chuyển nhượng từ ông Phạm Văn Vệ và cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất Nguyễn Dương Dũng
7 TP05-QVI2018-0022 Đăng ký lại việc sinh TĂNG THỊ HIÊM
8 SKH.DT06-SKH2018-0031 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DUWNGJCOONG TRÌNH KHAI THÁC QUẶNG SẮT TẠI MỎ QUẶNG SẮT NGÀI THẦU SẢN,XÃ QUYẾT TIẾN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG NGUYỄN THỊ MINH THÔNG
9 XH29-QXG2018-0014 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp thẻ BHYT Hoàng thị Thương
10 TP03-VVC2018-0018 Đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh Vàng Mí Nô
11 XH29-QXG2018-0013 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp thẻ BHYT Hoàng Văn Tin
12 XH29-QXG2018-0012 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp thẻ BHYT Hoàng Văn Cừ
13 TP03-VVC2018-0017 Đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh Ly Mí Dình
14 TN05-PTS2018-0002 Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn Đơn đề nghi Min Phà Si
15 TP16-XHO2018-0019 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TĂNG THỊ HẰNG
12345678910...Cuối
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888