TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 34848 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STP.CPLLTP01-STP2017-0666 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Viên Thị Sinh
2 STP.CPLLTP01-STP2017-0665 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Chảo Thị Lưu
3 STP.CPLLTP01-STP2017-0664 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số Phạm Quang Thành
4 SCT.VL04-SCT2017-0029 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) Đường giao thông nông thôn thon Tả Chải - Túng Sán- Hoàng Su Phì Nguyễn Ngọc Quý
5 SGT.DB20-SGT2017-0028 Cấp Giấy phép xe tập lái Bùi Thị Thủy
6 STP.CPLLTP01-STP2017-0663 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Vùi Văn Nguyên
7 STP.CPLLTP01-STP2017-0662 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Dương Xuân Cường
8 SYT.MP06-SYT2017-0027 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Thị Hằng
9 STP.CPLLTP01-STP2017-0661 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Long Đức Hành
10 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0028 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Nguyễn Minh Tâm
11 STN.DT07-STN2017-0048 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đầu tư xây dựng kho dự trữ Hà Giang Lâm Hương Giang
12 STT.XB01-STT2017-0061 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tranh tuyên truyền thực hiện NQ số 33 NQ TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI... Hoàng Thị Kim Oanh
13 SXD.XD61-SXD2017-0056 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Công trình :Trụ sở UBND xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần Nguyễn Đình Lợi
14 SYT.MP06-SYT2017-0026 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Nguyễn Văn Thắng
15 SYT.MP06-SYT2017-0025 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Mã Thị Bích
12345678910...Cuối