TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 55744 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SKH.DT06-SKH2018-0008 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Phố Cáo LÊ ĐÌNH THẮNG
2 SCT.KM03-SCT2018-0065 Thông báo thực hiện khuyến mại Phạm Thị Duyên
3 TP30-QQM2018-0080 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng thực sao y bản chính Hoàng Thị Loan
4 TP30-QQM2018-0079 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng nhận sao y bản chính Nguyễn Văn Thiệp
5 TP30-QQM2018-0078 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng thực sao y bản chính Nguyễn Thị Nhưng
6 XH11-QQM2018-0072 Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; xác nhận trẻ em, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo, con hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt Nguyễn Đình Lân
7 TP30-QVA2018-0033 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Trịnh Thị Nhi
8 TP30-PBN2018-0006 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Nguyễn Thị Thời
9 VL-DVVL-SLD2018-0001 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Sơ thử nghiệm Hồ Sơ thử nghiệm
10 TP30-QQM2018-0077 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng thực sao y bản chính Nguyễn Thị Sen
11 TP30-QQM2018-0076 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng thực sao y bản chính Lộc Thị Thế
12 TP03-VTP2018-0016 Đăng ký khai sinh SÙNG MÍ SÒ
13 TP03-XTH2018-0017 Đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Quynh
14 TP30-QQM2018-0075 Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng việt Chứng thực sao y bản chính Nguyễn Thanh Tiệp
15 TP03-XTH2018-0016 Đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Quynh
12345678910...Cuối