TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 49 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BQL.DD1-BQL2017-0001 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Xây dựng nhà máy sản xuất Ferromangan 10.000 tấn/năm Phạm Thế Huỳnh
2 BQL.DT23-BQL2017-0002 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất feromangan và silicomangan 40.000 tấn/năm Đỗ Văn Đông
3 BQL.XD02-BQL2017-0003 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Tổ hợp dịch vụ thương mại và cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nguyễn Quốc Huy
4 BQL.XD04-BQL2017-0005 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án dự án: kho bãi, cửa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Vàng Tải Huệ
5 BQL.DT40-BQL2017-0021 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng kho trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và các hạng mục phụ trợ Nguyễn Trung Kiên
6 BQL.DT40-BQL2017-0020 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng " Cửa hàng kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Phong - Hà Giang" Trần Duy Tùng
7 BQL.DT24-BQL2016-0001 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Khu dịch vụ thương mại tổng hợp, khách sạn nhà hàng tại cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Chu Thị Hồng An
8 BQL.DT23-BQL2016-0001 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Điều chỉnh tên tổ chức thực hiện dự án đầu tư Nguyễn Thị Loan
9 BQL.DT24-BQL2016-0002 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Cửa hàng kinh doanh nông lâm sản và kho chứa hàng Phùng Thị Trang
10 BQL.DT21-BQL2016-0002 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Trung tâm hội chợ triển lãm biên giới Nguyễn Thị Lan
11 BQL.DD1-BQL2016-0001 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nguyễn Thị Lan
12 BQL.DT24-BQL2017-0001 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư xây dựng kho ngoại quan Nguyễn Văn Tuyên
13 BQL.DT40-BQL2017-0002 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng kho bãi kinh doanh XNK hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Nguyễn Thị Lanh
14 BQL.DT40-BQL2017-0004 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Vàng Trần Bá Chiến
15 BQL.DT41-BQL2017-0001 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng kho ngoại quan Trần Hà Hải
1234