TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 59 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BQL.DT40-BQL2017-0023 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, xe tải nhẹ dưới 5 tấn và các sản phẩm cơ khí phục vụ nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp chế biến (mở rộng giai đoạn 2) Nguyễn Cương
2 BQL.XD04-BQL2017-0006 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Dự án Xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Vàng Trần Bá Chiến
3 BQL.XD08-BQL2017-0001 Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang Lã Minh Nam
4 BQL.XD02-BQL2017-0005 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang Lã Minh Nam
5 BQL.DD1-BQL2017-0004 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang Lã Minh Nam
6 BQL.DD1-BQL2017-0003 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Vàng tại KCN Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Trương Mạnh Toàn
7 BQL.DT40-BQL2017-0022 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng "Cửa hàng kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Phong - Hà Giang Bế Thị Tóa
8 BQL.XD02-BQL2017-0004 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn GĐ I trạm nghiền xi măng công xuất 700.000 tấn/năm Đinh Quốc Lập
9 BQL.MT03-BQL2017-0001 Thẩm định, thẩm định lại và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng trạm nghiền xi măng Đinh Quốc Lập
10 BQL.DD1-BQL2017-0002 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Xây dựng Trạm nghiền xi măng công xuất 70.000 tấn/năm Đinh Quốc Lập
11 BQL.DD1-BQL2017-0001 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Xây dựng nhà máy sản xuất Ferromangan 10.000 tấn/năm Phạm Thế Huỳnh
12 BQL.DT23-BQL2017-0002 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất feromangan và silicomangan 40.000 tấn/năm Đỗ Văn Đông
13 BQL.XD02-BQL2017-0003 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Tổ hợp dịch vụ thương mại và cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nguyễn Quốc Huy
14 BQL.XD04-BQL2017-0005 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án dự án: kho bãi, cửa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Vàng Tải Huệ
15 BQL.DT40-BQL2017-0021 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng kho trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và các hạng mục phụ trợ Nguyễn Trung Kiên
1234