TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 71 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BQL.XD07-BQL2018-0001 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Kho bãi hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu KTCK Thanh Thủy Đỗ Tiến Mạnh
2 BQL.DT41-BQL2018-0002 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Xây dựng cửa hàng kinh doanh nông lâm sản và kho trung chuyển hàng hóa Đoàn Ngọc Vũ
3 BQL.DT32-BQL2018-0001 Giãn tiến độ đầu tư Kho, bãi hàng hóa xuất nhập khẩu Đỗ Tiến Mạnh
4 BQL.DT40-BQL2018-0001 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng nhà hàng kinh doanh thương mại dịch vụ Nguyễn Văn Thạch
5 BQL.DT41-BQL2018-0001 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, xe tải nhẹ dưới 5 tấn Nguyễn Cương
6 BQL.XD05-BQL2018-0001 Gia hạn giấy phép xây dựng Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến quặng sắt vê viên công suất 300.000 tấn/năm Vũ Thanh Tùng
7 BQL.DT16-BQL2018-0001 Chuyển nhượng Dự án đầu tư Xây dựng cửa hàng kinh doanh nông lâm sản và kho trung chuyển hàng hóa Đoàn Ngọc Vũ
8 BQL.DD1-BQL2017-0006 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Thực hiện dự án xây dựng vườn ươm, vườn tập hợp giống cây lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ Nguyễn Văn Quý
9 BQL.DT32-BQL2017-0001 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến quặng vê viên công suất 300.000 tấn/năm Vũ Thanh Tùng
10 BQL.DT41-BQL2017-0004 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Cửa hàng kinh doanh miễn thuế Thanh Thủy Bế Thị Tóa
11 BQL.DT41-BQL2017-0003 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư XD cửa hàng kinh doanh nông lâm sản và kho trung chuyển hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy Nguyễn Văn Chính
12 BQL.DD1-BQL2017-0005 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Dự án xây dựng thủy điện Sông Lô 2 Phạm Minh Sơn
13 BQL.DT40-BQL2017-0023 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, xe tải nhẹ dưới 5 tấn và các sản phẩm cơ khí phục vụ nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp chế biến (mở rộng giai đoạn 2) Nguyễn Cương
14 BQL.XD04-BQL2017-0006 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Dự án Xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Vàng Trần Bá Chiến
15 BQL.XD08-BQL2017-0001 Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang Lã Minh Nam
12345