TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 33 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 092-CAT2018-0004 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Mức độ 4 Nguyễn Thị Hậu
2 092-CAT2018-0003 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Mức độ 4 Nguyễn Thị Hậu
3 092-CAT2018-0002 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Mức độ 4 Nguyễn Thị Hậu
4 011-CAT2018-0001 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn Mức độ 4 Nguyễn Thị Hậu
5 049-CAT2017-0001 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) nguyễn văn A
6 079-CAT2017-0001 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thủ tục cấp cmt nguyễn ngọc thê
7 073-CAT2017-0001 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Nguyễn Văn Châm
8 TTT-CAT2017-0004 Thủ tục test Nguyễn Văn Hinh
9 016-CAT2017-0002 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài hà văn b
10 019-CAT2017-0002 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Hoang thi b
11 080-CAT2017-0001 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tố cáo ông Ngọc tham nhũng Nguyễn Ngọc Nam
12 016-CAT2017-0001 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài vũ a
13 007-CAT2017-0004 Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam Nguyalvsk[bvas
14 077-CAT2017-0002 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Nguyễn Văn A
15 089-CAT2017-0001 Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hò văn tèn
123