TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 821 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HH03-DV2017-0018 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Kinh doanh Vận tải hàng hóa, sửa chữa xe máy Giàng Mí Pó
2 DD07-DV2017-0065 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cho tặng và cấp GCNQSD đất Hoàng Thị Lựu
3 DD18-DV2017-0061 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. đề nghị tách thửa đất Lý Thị Đào
4 DD18-DV2017-0060 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. đề nghị tách thửa đất Trần Thanh hải
5 HH03-DV2017-0017 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) kinh doanh Sơn Ngô Đức Dũng
6 DD07-DV2017-0064 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Sùng Mí Dính (người được ủy quyền nộp: Phạm Tám Duy)
7 HH01-DV2017-0104 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) KD nhà nghỉ cộng đồng Nguyễn Ngọc Văn
8 DD18-DV2017-0059 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Lù Mí Thềnh
9 DD18-DV2017-0058 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. đề nghị tách thửa đất Vàng Sấu Páo
10 DD18-DV2017-0056 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. đề nghị tách thửa đất Lý Páo Lìn
11 DD18-DV2017-0055 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. đề nghị tách thửa đất Vừ Mí Sình (người nộp vợ: Sùng Thị Vừ)
12 DD19-DV2017-0026 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cấp đổi GCNQSD đất Hoàng Thị Phương
13 DD22-DV2017-0027 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Đính chính GCNQSD đất Tải Đình Đường
14 HH01-DV2017-0103 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Kinh doanh Vận tải hàng hóa Dinh Mí Sùng
15 HH01-DV2017-0102 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Kinh doanh ghạch ốp lát Phan Văn Tân
12345678910...Cuối