TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 925 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD07-DV2017-0093 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Nguyễn Hữu Cường
2 DD07-DV2017-0092 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Sùng Mí Pó
3 DD07-DV2017-0091 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Nguyễn Thị Nga
4 DD07-DV2017-0090 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp GCNQSD đất cho người nhận CN Nguyễn Thị Bột
5 BT10-DV2017-0078 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội hỗ trợ MTP Ly Thị Máy (người nộp: Nguyễn Thị Hương)
6 BT04-DV2017-0033 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật đối tượng người khuyết tật Thò Mí Súng (người nộp: Nguyễn Thị Hương)
7 DD07-DV2017-0089 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Nhận cho tặng và cấp GCNQSD đất Nguyễn Đình Cường
8 HH01-DV2017-0135 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử Lương Văn Toản
9 DD18-DV2017-0076 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. tách thửa đất Thào Mí Nô
10 HH03-DV2017-0025 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) cấp đổi GPKD Nguyễn Thị Bích Ngọc
11 DD18-DV2017-0075 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. tách thửa đất Sùng Mí Di
12 DD09-DV2017-0117 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Cho tặng QSD đất Hoàng thị Sửu
13 BT10-DV2017-0077 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội hỗ trợ MTP Vừ Thị Xia (người nộp: Lữ Thị hà)
14 BT10-DV2017-0076 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội hỗ trợ MTP Giàng Thị Dậu (người nộp: Lữ Thị Hà)
15 DD09-DV2017-0116 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng nhận cho tặng QSD đất Lê Quang Phúc
12345678910...Cuối