TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1201 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD07-DV2018-0010 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Lê Xuân Công ủy quyền Phạm Tám Duy
2 DD09-DV2018-0010 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng chuyển nhượng QSd đất Lương Triệu An
3 DD07-DV2018-0009 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Tôn Thị Hiền
4 CT02-DV2018-0010 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận chứng thực hộ khẩu, CMT Lê Văn Ngọc
5 DD07-DV2018-0008 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở nhận chuyển nhượng và cấp GCNQSD đất Lê Xuân Công. Ủy quyền: Phạm Tám Duy
6 HH01-DV2018-0005 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Kinh doanh nhà nghỉ Dèo Dỉ Kéo
7 CT02-DV2018-0009 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực quyết định 53; 54 về xét chuyển công chức Nguyễn Xuân Cương
8 DD07-DV2018-0007 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận thừa kế QSD đất Lý Văn Lực
9 DD07-DV2018-0006 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận thừa kế QSD đất Nông Kim Nhẫn
10 DD19-DV2018-0001 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. đề nghị cấp đổi GCNQSD đất Đường Quốc Mìn
11 DD09-DV2018-0009 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng nhận cho tặng QSD đất Trần Ngọc Vĩnh
12 BT09-DV2018-0009 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) ĐT người đơn thân nuôi con nhỏ Giàng Mí Pó. Người nộp: Chu Thành Chung
13 BT03-DV2018-0005 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) ĐT người cao tuổi Vàng Nỏ Lúa. Người nộp: Lý Văn Tú
14 BT03-DV2018-0004 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) người cao tuổi Vàng thị Mỷ. Người nộp: Lý Văn Tú
15 BT04-DV2018-0003 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật đối tượng người khuyết tật Sùng Chúng Cáy. Người nộp: Nguyễn Hồng Quang
12345678910...Cuối