TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1065 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BC01-HSP2017-0043 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Vị Xuyên Vương Văn Thủy
2 HH03-HSP2017-0027 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Hoàng Văn Lương
3 TD04-HSP2017-0019 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện Khen thưởng năm 2017 Trịnh Bá Duẩn
4 BC01-HSP2017-0042 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Bắc Quang Phan Thế Diễn
5 TD04-HSP2017-0018 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện Khen thưởng các thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (03 năm) từ năm 2015-2017 Vương Xuân Khiên
6 BT03-HSP2017-0041 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Xin Già Chấn Hoàng Thị Thúy
7 BT25-HSP2017-0124 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Nông Thanh Cương Hoàng Thị Hiếu
8 TD05-HSP2017-0003 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” ở cấp huyện Khen thưởng năm 2017 Hoàng Văn Nghiệp
9 HH01-HSP2017-0082 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Triệu Tạ Sênh
10 BT10-HSP2017-0086 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Lù Thị Xin Mạc Thị Thuyến
11 BT03-HSP2017-0040 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Lù Thị Cò Mạc Thị Thuyến
12 BT03-HSP2017-0039 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Vàng Thị Pẹt Mạc Thị Thuyến
13 BT10-HSP2017-0085 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Giàng Thị Vàng Hoàng Văn Đơm
14 BT10-HSP2017-0084 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Thào Seo Sần Hoàng Văn Đơm
15 CT02-HSP2017-0545 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lù Seo Nam
12345678910...Cuối