TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1430 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BC01-HSP2018-0008 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Bắc Quang Nguyễn Thị Lan
2 BT03-HSP2018-0025 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Nông Mề Siên Nguyễn Văn Mạnh
3 BT10-HSP2018-0014 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Ly Thị Thèn Lý Văn Sanh
4 DD03-HSP2018-0002 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lù Ngọc Thắng
5 BT10-HSP2018-0013 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Vàng Già Tân Sải Văn Quyến
6 BT10-HSP2018-0012 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Vương Thanh Long Sải Văn Quyến
7 BT10-HSP2018-0011 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Lèng Lao Lỉn Lý Văn Sanh
8 BT20-HSP2018-0001 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Vàng Seo Cảnh Nguyễn Văn Mạnh
9 BT25-HSP2018-0009 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Thèn Văn Đồng Vương Thị Bé
10 BT25-HSP2018-0008 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hoàng Thị Hậu Vương Thị Bé
11 CT02-HSP2018-0020 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Thanh Nam
12 CT02-HSP2018-0019 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Thu Thủy
13 CT02-HSP2018-0018 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Thanh Nam
14 DD27-HSP2018-0002 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Thôn Quang Tiến - Vinh Quang - Hoàng Su Phì Trần Thanh Nam
15 BC01-HSP2018-0007 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Bắc Quang Hoàng Thị Nga
12345678910...Cuối