TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 980 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BC01-HSP2017-0035 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác UBND huyện Xín Mần Quan Văn Đạt
2 BT20-HSP2017-0024 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Nguyễn Văn Thạch Tạ Thị Hằng
3 BT20-HSP2017-0023 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Lý Vàn Chòi Tạ Thị Hằng
4 BT20-HSP2017-0022 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Phùng Văn Khuyên Tạ Thị Hằng
5 BT07-HSP2017-0003 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Triệu Ỳ Phú Tạ Thị Hằng
6 HH01-HSP2017-0060 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Vương Văn Thưởng
7 CT02-HSP2017-0443 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phàn Văn Dương
8 HH03-HSP2017-0018 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Hù Ngọc Tiến
9 BT10-HSP2017-0062 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Lý Văn Xanh
10 BT10-HSP2017-0061 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Lý Văn Xanh
11 TD01-HSP2017-0004 Thủ tục khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể Phạm Thị Thanh Nhàn
12 BC01-HSP2017-0034 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Thành phố Hà Giang Ma Thị Tuệ
13 BC01-HSP2017-0033 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác Nguyễn Thị Xuyến
14 TD04-HSP2017-0014 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện KHen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017 Lê Bá Hùng
15 BC01-HSP2017-0032 Giải quyết cán bộ thuyên chuyển công tác UBND huyện Vị Xuyên Hà Thị Thu Hà
12345678910...Cuối