TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 646 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD09-MV2017-0064 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng SĐT liên hệ: 0915160829. Đ/C: Vũ Văn Điệp. GĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang. 0935383111. Đ/C: Nguyễn Thanh Thế. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang. 0975341228. Đ/C: Lê Minh Sơn. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang. 0977133332. Đ/C: Trương Mai Trang. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh huyện Mèo Vạc. Vũ Chí Linh
2 DD18-MV2017-0031 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Vừ Sìa Lử
3 DD18-MV2017-0030 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Phan Văn Tiến
4 DD09-MV2017-0063 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng SĐT liên hệ: 0915160829. Đ/C: Vũ Văn Điệp. GĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0975341228. Đ/C: Lê Minh Sơn. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0935383111. Đ/C: Nguyễn Thanh Thế. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0977133332. Đ/C: Trương Mai Trnag. PGĐ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Mèo Vạc Nguyễn Mạnh Hùng
5 DD09-MV2017-0062 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng SĐT liên hệ: 0915160829. Đ/C Vũ Văn Điệp. GĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0935383111. Đ/C Nguyễn Thanh Thế. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0975341228. Đ/C Lê Minh Sơn. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0977133332. Đ/C Trương Mai Trang. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh huyện Mèo Vạc Hoàng Quốc Đoàn
6 DD13-MV2017-0006 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Nguyễn Quốc Văn
7 DD27-MV2017-0028 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lý Văn Lộc
8 DD18-MV2017-0029 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. SĐT liên hệ: 0915160829. Đ/C: Vũ Văn Điệp. GĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0935383111. Đ/C: Nguyễn Thanh Thế. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0975341228. đ/c: Lê Minh Sơn. PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang 0977133332. Đ/C: Trương Mai Trang. PGĐ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Mèo Vạc Lý Văn lộc
9 DD17-MV2017-0343 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Và Sìa Lử
10 DD17-MV2017-0342 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sùng Vả Hờ
11 DD17-MV2017-0341 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Và Mí Lùng
12 DD17-MV2017-0340 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sùng Chứ Mua
13 DD17-MV2017-0339 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sùng Mí Xà
14 DD17-MV2017-0338 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sùng Dúa Lùng
15 DD17-MV2017-0337 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Sùng Mí Sính B
12345678910...Cuối