TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 479 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD09-QA2017-0170 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lý Văn Tuyên
2 HT12-QA2017-0058 Xác định lại dân tộc Lộc Bảo Trâm
3 HT12-QA2017-0057 Xác định lại dân tộc Lộc Xen Thịnh
4 HT12-QA2017-0056 Xác định lại dân tộc Lộc Dung Khánh
5 DD09-QA2017-0169 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lục Mạnh Phát
6 CT02-QA2017-0044 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vi Thanh Lương
7 TP01-QA2017-0022 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi Hà Khánh Đan
8 HT10-QA2017-0022 Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên Giàng Vần phúc
9 HT12-QA2017-0055 Xác định lại dân tộc Phan Thu Huyền
10 HT12-QA2017-0054 Xác định lại dân tộc Đặng Phúc Quyết
11 TP01-QA2017-0021 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi Tẩn Duy Tiến
12 DD18-QA2017-0040 Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Nguyễn Thị Ét
13 XD01-QA2017-0020 Cấp giấy phép xây dựng Xin Cấp phép XD nhà ở riêng lẻ Nguyễn Văn Ninh
14 HT10-QA2017-0021 Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên Vừ Thị Hoa
15 XD01-QA2017-0019 Cấp giấy phép xây dựng Xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Nguyễn Văn Minh
12345678910...Cuối