TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2197 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HH03-QB2017-0060 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Đăng ký lại hộ cá thể Trần Văn Linh
2 HH01-QB2017-0139 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Lò Thông Tuyên
3 HH03-QB2017-0059 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Đăng ký lại hộ cá thể Hoàng Văn Mạnh
4 HH01-QB2017-0138 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Nguyễn Thị Thắm
5 HH01-QB2017-0137 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Triệu Tiến Sưa
6 HH01-QB2017-0136 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Hoàng Văn Đức
7 BT10-QB2017-0072 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Hủng Văn Xuân
8 BT10-QB2017-0071 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Đặng Văn Duyên
9 BT09-QB2017-0010 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) Liều Lớ Mấy
10 BT09-QB2017-0009 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) Hoàng Thị Duyên
11 BT04-QB2017-0161 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật Lý Già Chuẩn
12 BT04-QB2017-0160 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật Lý Văn Sùng
13 BT10-QB2017-0070 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Đặng Văn Học
14 BT04-QB2017-0159 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật Triệu Mùi Chài
15 BT04-QB2017-0158 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật Triệu Mùi Chài
12345678910...Cuối