TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2246 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 DD27-QB2017-0077 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Triệu Văn Niêm
2 DD27-QB2017-0076 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Triệu Văn Doanh
3 DD27-QB2017-0075 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Triệu Văn Bay
4 HH01-QB2017-0174 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Mai Thế Huy
5 HH01-QB2017-0173 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Lý Chòi Chán
6 HH01-QB2017-0171 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đăng ký hộ cá thể mới Nguyễn Minh Tuấn
7 HTX1-QB2017-0004 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (cấp mới) Đăng ký thành lập HTX mới Phàn Thanh Sơn
8 XD01-QB2017-0059 Cấp giấy phép xây dựng Nguyễn Thị Nhâm
9 XD01-QB2017-0058 Cấp giấy phép xây dựng Hoàng Văn Đoản
10 XD01-QB2017-0057 Cấp giấy phép xây dựng Hoàng Văn Chua
11 DD09-QB2017-0253 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Chuyển nhượng Hoàng Thị Thìn
12 DD09-QB2017-0252 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Chuyển nhượng Nguyễn Thị Thông
13 DD09-QB2017-0251 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Chuyển nhượng Hoàng Văn Quỳnh
14 DD09-QB2017-0250 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Chuyển nhượng Hoàng Văn Hoạn
15 DD09-QB2017-0249 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Chuyển nhượng Hoàng Văn Đoạt
12345678910...Cuối