TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 3294 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HH01-QB2018-0026 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hoàng Thị Thảo
2 DD27-QB2018-0017 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Lục Văn Dũng
3 HH01-QB2018-0025 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Nguyễn Thị Hường
4 HH01-QB2018-0024 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hoàng Xuân Dim
5 DD27-QB2018-0016 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích Lý Văn vinh
6 XD01-QB2018-0005 Cấp giấy phép xây dựng Đỗ Kiến Hùng
7 XD01-QB2018-0004 Cấp giấy phép xây dựng Hoàng Minh Hiền
8 XD01-QB2018-0003 Cấp giấy phép xây dựng Đinh Xuân Tuyên
9 XD01-QB2018-0002 Cấp giấy phép xây dựng Hoàng Văn Sỹ
10 XD01-QB2018-0001 Cấp giấy phép xây dựng Hoàng Văn Minh
11 HH01-QB2018-0023 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Vũ Văn Long
12 HH01-QB2018-0022 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hoàng Thị Phụ
13 DD27-QB2018-0015 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Lê Thị Biển
14 DD27-QB2018-0014 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Hoàng Khải Dân
15 DD27-QB2018-0013 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích Trần Trọng Nghĩa
12345678910...Cuối