TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 22 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SCN.CN01-SCN2017-0002 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phan Văn Mạnh
2 SCN.CN01-SCN2017-0001 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phan Văn Mạnh
3 SCN.BX06-SCN2017-0006 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Giang
4 SCN.BX07-SCN2017-0012 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Giang
5 SCN.BX07-SCN2017-0011 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
6 SCN.BX07-SCN2017-0010 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
7 SCN.BX05-SCN2017-0001 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Hoàng Văng Hòa
8 SCN.BX06-SCN2017-0005 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Trần Tuấn Anh
9 SCN.BX07-SCN2017-0009 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Trần Tuấn Anh
10 SCN.CN06-SCN2017-0002 Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Phan Văn Mạnh
11 SCN.BX02-SCN2017-0002 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Trần Văn Thư
12 SCN.BX07-SCN2017-0004 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Vũ Thị Hạnh
13 SCN.BX07-SCN2017-0005 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Vũ Thị Hạnh
14 SCN.BX03-SCN2017-0001 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Vũ Thị Hạnh
15 SCN.CN22-SCN2017-0002 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Phan Văn Mạnh
12