TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1617 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SCT.KM03-SCT2018-0065 Thông báo thực hiện khuyến mại Phạm Thị Duyên
2 SCT.KM03-SCT2018-0064 Thông báo thực hiện khuyến mại Phạm Thị Thu Hoài
3 SCT.KM03-SCT2018-0063 Thông báo thực hiện khuyến mại Phạm Thị Thu Hoài
4 SCT.KM03-SCT2018-0062 Thông báo thực hiện khuyến mại Thông báo thực hiện KM số 03/03-2018 KD-TGDD ngày 9/2/2018 HOÀNG THỊ KIM LIÊN
5 SCT.KM03-SCT2018-0061 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
6 SCT.KM03-SCT2018-0060 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
7 SCT.KM03-SCT2018-0059 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
8 SCT.KM03-SCT2018-0058 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
9 SCT.KM03-SCT2018-0057 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
10 SCT.KM03-SCT2018-0056 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
11 SCT.KM03-SCT2018-0055 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
12 SCT.KM03-SCT2018-0054 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
13 SCT.KM03-SCT2018-0053 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
14 SCT.KM03-SCT2018-0052 Thông báo thực hiện khuyến mại HOÀNG THỊ KIM LIÊN
15 SCT.TP02-SCT2018-0003 Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương quản lý Trịnh Thị Gấm
12345678910...Cuối