TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1460 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SCT.KM03-SCT2017-0482 Thông báo thực hiện khuyến mại Mức độ 3 Chương trình khuyến mại Quý 1/2018 của Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam Lê Thị Thanh Trâm
2 SCT.KM03-SCT2017-0481 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
3 SCT.KM03-SCT2017-0480 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
4 SCT.KM03-SCT2017-0479 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
5 SCT.KM03-SCT2017-0478 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
6 SCT.KM03-SCT2017-0477 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
7 SCT.KM03-SCT2017-0476 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
8 SCT.KM03-SCT2017-0475 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
9 SCT.KM03-SCT2017-0474 Thông báo thực hiện khuyến mại Hoàng Thị Kim Liên
10 SCT.KM03-SCT2017-0473 Thông báo thực hiện khuyến mại Phạm Thị Duyên
11 SCT.KM03-SCT2017-0472 Thông báo thực hiện khuyến mại Nguyễn Ninh
12 SCT.GAS10-SCT2017-0028 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa hàng bán LPG chai. Nguyễn Tử Thái
13 SCT.KM4-SCT2017-0017 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hà Thị Chăm
14 SCT.KM03-SCT2017-0471 Thông báo thực hiện khuyến mại Nguyễn Ninh
15 SCT.KM03-SCT2017-0470 Thông báo thực hiện khuyến mại Nguyễn Ninh
12345678910...Cuối