TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 142 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SGD.DT28-SGD2018-0007 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp lại Bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT , số lượng 02 bản Nguyễn Thị Điệp
2 SGD.DT28-SGD2018-0006 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Nguyễn Thị Kim Thúy
3 SGD.DT28-SGD2018-0005 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Lê Anh Tuấn
4 SGD.DT28-SGD2018-0004 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp 05 bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Nguyễn Trường Giang
5 SGD.DT28-SGD2018-0003 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Triệu Thu Nguyệt
6 SGD.DT28-SGD2018-0002 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Đặng Thùy Dương
7 SGD.DT28-SGD2018-0001 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Nguyễn Đức Thịnh
8 SGD.DT26-SGD2018-0009 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Nguyễn Hoài Nam về Vĩnh Phúc. Trần Thị Thu Hà
9 SGD.DT26-SGD2018-0008 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Phạm Thị Thanh về Hàm Yên, Tuyên Quang. Hà Thị Tuyên
10 SGD.DT26-SGD2018-0007 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho em Phạm Thị Quỳnh về tỉnh Thái Nguyên. Lưu Thế Nam
11 SGD.DT26-SGD2018-0006 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Hà Phương Giang về Tuyên Quang. Hà Duy Đoàn
12 SGD.DT26-SGD2018-0005 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho em Thèn Đức Mạnh về trường THPT Hoàng Su Phì. Nguyễn Văn Tuân
13 SGD.DT26-SGD2018-0004 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Lương Thị Hương về trường THPT Xuân Giang, Quang Bình. Lương Văn Biển
14 SGD.DT26-SGD2018-0003 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con là Lưu Đại Minh về tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Thị Hường
15 SGD.DT26-SGD2018-0002 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho cháu Phùng Diệp Phương về tỉnh Phú Thọ./ Phạm Văn Phải
12345678910