TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 97 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SGD.DT28-SGD2017-0049 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Lưu Thị Thúy Hằng
2 SGD.DT08-SGD2017-0009 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học Phổ thông Xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong trường THPT năm học 2017-2018. Nguyễn Thành Chung
3 SGD.DT08-SGD2017-0007 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học Phổ thông Xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018. Phạm Thị thu Hoài
4 SGD.DT26-SGD2017-0050 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Đinh Thị Thanh Tâm về tỉnh Vĩnh Phúc. Đinh Văn Chung
5 SGD.DT26-SGD2017-0049 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho cháu Nguyễn Thị Hoài Thu về tỉnh Thái Bình. Nguyễn Thị Phương Thúy
6 SGD.DT28-SGD2017-0048 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Tạ Văn Quốc
7 SGD.DT08-SGD2017-0006 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học Phổ thông Xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018. Nguyễn Thị Thu Hằng
8 SGD.GD17.15-SGD2017-0003 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Xin cấp phép hoạt động GGKNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Nguyễn Thái Hùng
9 SGD.DT08-SGD2017-0005 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học Phổ thông Xin cấp phep dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018 Nguyễn Thu Hương
10 SGD.DT26-SGD2017-0048 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho cháu Nguyễn Thị Thu Hiền chuyển về Phú Xuyên - Hà Nội. Trịnh Thị Giang
11 SGD.DT26-SGD2017-0047 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho cháu Nguyễn Ngọc Lan về TP Hà Nội. Bùi Biên Cương
12 SGD.DT28-SGD2017-0043 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Nguyễn Đức Thuận
13 SGD.DT28-SGD2017-0044 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, số lượng 10 bản Nguyễn Thị Hoàn
14 SGD.DT28-SGD2017-0045 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT (10 bản) Vũ Thị Kim Thoa
15 SGD.DT26-SGD2017-0043 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho cháu tới trường THPT Mèo Vạc. Trần Thị Kim Yến
1234567