TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 124 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SGD.DT08-SGD2017-0012 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học Phổ thông Xin cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018. Trần Thị Thu Hà
2 SGD.GD17.15-SGD2017-0005 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Xin thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống POKI Hà Giang Mạc Thị Ngân
3 SGD.DT28-SGD2017-0056 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Mai Thị Diễm
4 SGD.DT28-SGD2017-0055 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT. Trương Thái Thông
5 SGD.DT28-SGD2017-0054 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Vũ Thị Vui
6 SGD.DT28-SGD2017-0053 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Mồ Thị Duyên
7 SGD.CD17.21-SGD2017-0011 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Công nhận huyện đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017. Mai Thủy Liệu
8 SGD.GD17.15-SGD2017-0004 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Xin cấp phép hoạt động GDKNS và HĐ NGCK Nguyễn Thái Hùng
9 SGD.DT28-SGD2017-0052 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Vũ Mạnh Cường
10 SGD.DT28-SGD2017-0051 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT. Lưu Văn Hùng
11 SGD.CD17.21-SGD2017-0010 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục - XMC năm 2017. Ngô Quang Tiến
12 SGD.CD17.21-SGD2017-0009 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục - XMC năm 2017. Phạm Minh Thế
13 SGD.DT26-SGD2017-0053 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học Phổ thông Xin chuyển trường cho con Nguyễn Thị Giang về trường THPT Đồng Yên. Nguyễn Văn Độ
14 SGD.CD17.21-SGD2017-0008 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục - XMC năm 2017 Thèn Văn Lùng
15 SGD.CD17.21-SGD2017-0007 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - XMC huyện Vị Xuyên năm 2017. Nguyễn Hải Quỳnh
123456789