TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 121 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SGT.DB20-SGT2017-0028 Cấp Giấy phép xe tập lái Bùi Thị Thủy
2 SGT.DB77-SGT2017-0037 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Máy đào bánh xích Viên Xuân Đức
3 SGT.DB18-SGT2017-0014 Đăng ký khai thác tuyến Tuyến Hà Giang- Niệm Nghĩa (Hải Phòng) Mai Thị Mão
4 SGT.DB77-SGT2017-0036 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Xe máy đào bánh xích Lâm Minh Đường
5 SGT.DB20-SGT2017-0027 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-00.34 và 23M-000.33 Bùi Thị Thủy
6 SGT.DB20-SGT2017-0026 Cấp Giấy phép xe tập lái xe 23M-000.31 Bùi Thị Thủy
7 SGT.DB20-SGT2017-0025 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.29 Bùi Thị Thủy
8 SGT.DB20-SGT2017-0024 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.36 Nguyễn Minh Tuấn
9 SGT.DB20-SGT2017-0023 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.25 và 23M-000.27 Bùi Thị Thủy
10 SGT.DB20-SGT2017-0022 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.32 Nguyễn Minh Tuấn
11 SGT.DB20-SGT2017-0021 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.35 Nguyễn Minh Tuấn
12 SGT.DB20-SGT2017-0020 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23A-013.09 và 23A-037.15 Nguyễn Thị Mừng
13 SGT.DB20-SGT2017-0019 Cấp Giấy phép xe tập lái Xe 23M-000.24 Nguyễn Kim Lợi
14 SGT.DB18-SGT2017-0013 Đăng ký khai thác tuyến Nguyễn Thị Chinh
15 SGT.DB18-SGT2017-0012 Đăng ký khai thác tuyến Tuyến Đồng Văn- Chiêm Hóa Nguyễn Thị Chinh
123456789