TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 561 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SKH.ODA2-SKH2017-0002 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) DA: Xây dựng điểm trường Cờ Tảng, Xã Xín Cái, huyện Mèo vạc. CĐT Sở Ngoại vụ BÙI THỊ THU HƯƠNG
2 SKH.DU32-SKH2017-0169 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI KHĂM MỴ, THÔN MỊCH B, XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
3 SKH.DU32-SKH2017-0168 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT TỦY LỢI NÀ MU, THÔN NÀ ÁC, XÃ PHÚ LINH, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
4 SKH.DU32-SKH2017-0167 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN NÀ MẠ, THÔN NÀ CÁY, XÃ PHÚ LINH, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
5 SKH.DU32-SKH2017-0166 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI NÀ TRANG, THÔN NÀ TRÀ, XÃ LINH HỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
6 SKH.DU32-SKH2017-0165 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI PẮC LANG. THÔN NÀ TRÀ, XÃ LINH HỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
7 SKH.DU32-SKH2017-0164 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI NÀ PỒNG, THÔN NÀ TRUỒNG, XÃ LINH HỒ, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
8 SKH.DU32-SKH2017-0163 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI KHUỔI NUỐC, THÔN MỊCH B, XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN QUỐC HUY
9 SKH.DU32-SKH2017-0162 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN NẬM SÁI, XÃ NÀ CHÌ, HUYỆN XÍN MẦN NGUYỄN QUỐC HUY
10 SKH.DU32-SKH2017-0161 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THÔN NẬM PHANG, XÃ KHUÔN LÙNG, HUYỆN XÍN MẦN NGUYỄN QUỐC HUY
11 SKH.DU32-SKH2017-0160 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN NÀ LẠN. XÃ NÀ CHÌ, HUYỆN XÍN MẦN NGUYỄN QUỐC HUY
12 SKH.DU32-SKH2017-0159 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN NGUYÊN THÀNH, XÃ NÀ CHÌ, HUYỆN XÍN MẦN NGUYỄN QUỐC HUY
13 SKH.DU32-SKH2017-0158 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN NÀ RANG, XÃ KHUÔN LÙNG, HUYỆN XÍN MẦN NGUYỄN QUỐC HUY
14 SKH.DU32-SKH2017-0157 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA : TU SỬA, NẠO VÉT THỦY LỢI THÔN TÂN THƯỢNG, XÃ YÊN THÀNH, HUYỆN QUANG BÌNH NGUYỄN QUỐC HUY
15 SKH.DU32-SKH2017-0156 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA: TU SỬA, NẠO VÉT THÔN SƠN NAM. XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN QUANG BÌNH NGUYỄN QUỐC HUY
12345678910...Cuối