TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 601 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SKH.DU32-SKH2018-0015 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG; HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ + HỘI TRƯỜNG, CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NGUYỄN NGỌC CHIẾN
2 SKH.DU32-SKH2018-0014 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG TỪ TT PHỐ BẢNG ĐI XÃ PHỐ LÀ, HUYỆN ĐỒNG VĂN NGUYỄN NGỌC CHIẾN
3 SKH.DU32-SKH2018-0013 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ,CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ THÔN XÌ PHÀI ĐI THÔN MÁ TÌA, TT ĐỒNG VĂN, HUYỆN ĐỒNG VĂN TỈNH HÀ GIANG NGUYỄN NGỌC CHIẾN
4 SKH.DU32-SKH2018-0012 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu KHLC NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH MỞ ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN MINH TIÊN NGUYÊN, QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG TRẦN VĂN DƯƠNG
5 SKH.DT06-SKH2018-0007 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư VĂN PHÒNG LÀM VIỆC + SÂN TENNIS LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT TỈNH HÀ GIANG VŨ MẠNH CƯỜNG
6 SKH.DT07-SKH2018-0001 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư NÂNG CẤP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL VỊ XUYÊN HÀ GIANG NGUYỄN VĂN THÙY
7 SKH.DT06-SKH2018-0006 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DA: XÂY DỰNG KHAI THÁC KHU DU LỊCH SINH THÁI HANG THAM LUỒNG, THÔN TÂN SƠN, XÃ MINH TÂN, HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG BÙI QUANG TRUNG
8 SKH.ODA2-SKH2018-0004 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON THÔN 1 HỢP NHẤT, XÃ TÚNG SÁN, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG BÙI THỊ THU HƯƠNG
9 SKH.DU32-SKH2018-0011 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC PHƯỜNG NGỌC HÀ, TP HÀ GIANG TỈNH HÀ GIANG NGUYỄN BẨY NGÂN
10 SKH.ODA2-SKH2018-0003 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ MINH TÂN , HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG; HẠNG MỤC: NHÀ THƯ VIỆN BÙI THỊ THU HƯƠNG
11 SKH.ODA2-SKH2018-0002 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ MINH TÂN, HUYỆN VỊ XUYÊN , TỈNH HÀ GIANG. HẠNG MỤC: NHÀ LỚP HỌC (03 PHÒNG HỌC), NHÀ VỆ SINH, BỂ NƯỚC, (ĐIỂM TRƯỜNG: BẢN PHỐ B) BÙI THỊ THU HƯƠNG
12 SKH.DT06-SKH2018-0005 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DA KHAI THÁC CÁT SỎI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG LÔ, KM21 XÃ THANH THỦY HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN VĂN HUỲNH
13 SKH.DU32-SKH2018-0010 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu MUA SẮM THIẾT BỊ NỘI THẤT TRUNG TÂM HỘI NGHỊ HUYÊN QUANG BÌNH ĐỖ THỊ HỒNG
14 SKH.DT09-SKH2018-0003 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KI ỐT CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG TRẦN QUÝ BÌNH
15 SKH.DT06-SKH2018-0004 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI THÔN HA PUA ĐA, XÃ THÀI PHÌN TỦNG, HUYỆN ĐỒNG VĂN TỈNH HÀ GIANG NGUYỄN THỊ HUYỀN
12345678910...Cuối