TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 480 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SKH.DT06-SKH2017-0051 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DỰ ÁN: THANG MÁY NGẮM CẢNH, THAM QUAN KHU DI TÍCH ĐỒN CAO, THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN, HUYỆN ĐỒNG VĂN NGUYỄN TIẾN DŨNG
2 SKH.DU32-SKH2017-0114 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN TỈNH HÀ GIANG VŨ KIÊN THÀNH
3 SKH.DT09-SKH2017-0019 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG CỦA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU THỊ TRẤN VĨNH TUY, HUYỆN BẮC QUANG TRẦN THỊ THANH LAM
4 SKH.DT06-SKH2017-0050 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DỰ ÁN ĐẦU TƯ: CỦA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TẠI THỊ TRẤN YÊN BÌNH HUYỆN QUANG BÌNH TRẦN THỊ THANH LAM
5 SKH.TC01-SKH2017-0049 Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án đầu tư công TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGHĨA THUẬN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG. NGUYỄN THẾ TOÀN
6 SKH.DT09-SKH2017-0018 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN BẮC MÊ TRẦN QUÝ BÌNH
7 SKH.DT25-SKH2017-0002 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN LÊ KỲ CHUNG
8 SKH.DU32-SKH2017-0113 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC CÔNG TRÌNH: RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ BA LOẠI RỪNG TỈNH HÀ GAING NGUYỄN VĂN QUANG
9 SKH.DU32-SKH2017-0112 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU PHÂN TÍCH MẪU DƯỢC LIỆU THUỘC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI DƯỢC LIỆU TRONG DANH MỤC ƯU TIÊN CỦA TỈNH HÀ GIANG ( THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017) TRẦN QUỐC VIỆT
10 SKH.DU32-SKH2017-0111 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÈO VẠC; HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN NHÀ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ, CHUYỂN THÀNH NHÀ ĐIỀU TRỊ KHOA TRUYỀN NHIỄM VŨ KIÊN THÀNH
11 SKH.DU32-SKH2017-0110 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG SẠT LỞ TRUNG TÂM XÃ KIM THẠCH ĐỂ BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ, UBND XÃ, CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC VÀ KHU DÂN CƯ XÃ KIM THẠCH, HUYỆN VỊ XUYÊN NGUYỄN HOÀNG HẢI
12 SKH.TC01-SKH2017-0048 Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án đầu tư công TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH TỈNH HÀ GIANG ĐỖ TUẤN TIẾN
13 SKH.DT06-SKH2017-0049 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ PHÒNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NGUYỄN ĐĂNG DŨNG
14 SKH.DU32-SKH2017-0109 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu TRÌNH THẨM ĐỊNH KHĐT CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG; HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ + HỘI TRƯỜNG, CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ NGUYỄN NGỌC CHIẾN
15 SKH.TC01-SKH2017-0047 Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án đầu tư công DA: Xây dựng cơ sở hạ tầng đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang. CĐT: Sở Thông tin - Truyền thông . Chị Thanh
12345678910...Cuối