TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1162 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SLD.NCC26-SLD2017-0330 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Hoàng Thị Tảng (Hoàng Văn Dù)
2 SLD.NCC18-SLD2017-0002 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đề nghị hưởng chế độ MTP theo QĐ 290 Lâm Quang Đường (Lâm Văn Thông)
3 SLD.DN05-SLD2017-0023 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Giải quyết chế độ với người HĐKC bị nhiễm CĐHH Nguyễn Văn Tấn
4 NCC2017-01-SLD2017-0006 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Đề nghị hưởng chế độ MTP theo QĐ 49 Sằm Thị Nhật (Sằm Văn Cao)
5 SLD.NCC78-SLD2017-0217 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Triệu Quốc Tư (Nguyễn Thị Tiều)
6 SLD.NCC78-SLD2017-0216 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Lương Văn Dần (Lương Ngọc Nhâm)
7 SLD.NCC78-SLD2017-0215 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Đinh Thị Sức (Ma Thị Túc)
8 SLD.NCC78-SLD2017-0214 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Vi Văn Di (Vi Văn Xướng)
9 SLD.NCC78-SLD2017-0213 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Đặng Thị Lây (Bàn Trung Sáng)
10 SLD.NCC78-SLD2017-0212 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Đặng Chàn On (Bàn Mùi Líu)
11 SLD.NCC78-SLD2017-0211 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Nùng Thị Rích (Hoàng Kháy Sài)
12 SLD.NCC78-SLD2017-0210 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Dinh Thị Si (Vàng Chá Tính)
13 SLD.NCC78-SLD2017-0209 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Mua Thị Dính (Vàng Súa Cơ)
14 SLD.NCC26-SLD2017-0329 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Nguyễn Ngọc Thành
15 SLD.NCC26-SLD2017-0328 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Vũ Đình Lâm
12345678910...Cuối