TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 10 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNG.NG01-SNG2017-0019 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. cấp mới Hộ chiếu Công vụ Vàng Seo Cón
2 SNG.NG01-SNG2017-0018 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Nguyễn Đình Tuyên
3 SNG.NG01-SNG2017-0017 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Vũ Đình Quyền
4 SNG.NG01-SNG2017-0016 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Hồ Ngọc Hải
5 SNG.NG01-SNG2017-0015 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Nguyễn Việt Hồng
6 SNG.NG01-SNG2017-0014 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Phạm Văn Sơn
7 SNG.NG01-SNG2017-0013 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Cao Minh Thường
8 SNG.NG01-SNG2017-0012 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp mới HCCV Bàn Kim Viện
9 SNG.NG01-SNG2017-0011 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Cấp HCCV Nguyễn Anh Tú
10 SNG.NG01-SNG2017-0010 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước. Nguyễn Thị Phương Lan