TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 142 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0028 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Nguyễn Minh Tâm
2 SNN.TRTT-SNN2017-0010 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Dự án A Lý Thị Lụy
3 SNN.TRTT-SNN2017-0009 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác `123 Lý Thị Lụy
4 SNN.TRTT-SNN2017-0008 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Hưng trưởng phòng TT UBND
5 SNN.CNLN-SNN2017-0001 Công nhận làng nghề Công nhận làng nghề: Nấu riêu Ngô truyền thống của dân tộc Mông, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn Ủy ban nhân dân xã Lũng Táo, Đồng Văn
6 SNN.BVTV01-SNN2017-0024 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Lương Văn Quyết
7 SNN.CNLNTT-SNN2017-0001 Công nhận làng nghề truyền thống Làng nghề mây tre đan Nà Ràng Tại thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang Phạm Văn Kiên
8 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0027 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Linh Thị Dự
9 SNN.QLCL01-SNN2017-0023 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Nguyễn Xuân Hùng
10 SNN.QLCL01-SNN2017-0022 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Nguyễn Thị Lập
11 SNN.QLCL01-SNN2017-0021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Phùng Thị Loan
12 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0026 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Phan Thị Nụ
13 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0025 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Phùng Thị Hảo
14 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0024 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Thú Y Nguyễn ThịThu Trang
15 SNN.GHCCHNTY-SNN2017-0034 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Bồn Văn Đì
12345678910