TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 162 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNN.QLCL01-SNN2017-0033 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Xưởng sơ chê, chế biến tại Thôn Thượng Bình, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Hoàng Thị Huệ
2 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0030 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Viên Ngọc Thân
3 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0029 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Cấp chứng nhận đủ kiều kiện buôn bán thuốc thú y Vàng Seo Páo
4 SNN.BVTV01-SNN2017-0029 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV Hoàng Minh Kết
5 SNN.BVTV01-SNN2017-0028 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV Phạm Đình Năng
6 SNN.BVTV01-SNN2017-0027 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV Hoàng Văn Huấn
7 SNN.QLCL09-SNN2017-0011 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Trần Thị Nhi
8 SNN.QLCL01-SNN2017-0032 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Thền Văn Lương
9 SNN.GHCCHNTY-SNN2017-0036 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Nguyễn Văn Thoại
10 SNN.QLCL01-SNN2017-0031 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP sản xuất giò chả, cháo dinh dưỡng Nguyễn Thị Mận
11 SNN.QLCL01-SNN2017-0030 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP giò chả Hoàng Thị Thơm
12 SNN.QLCL01-SNN2017-0029 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP sản xuất Giò Chả Nguyễn Kim Hà
13 SNN.QLCL01-SNN2017-0028 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (sản xuất thịt bò khô, thịt bò ăn liền...) Lê Xuân Công
14 SNN.QLCL01-SNN2017-0027 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chín Nguyễn Mạnh Trọng
15 SNN.BVTV01-SNN2017-0026 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Thị Hồng
12345678910...Cuối