TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 178 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNN.QLCL01-SNN2018-0003 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Ngũ Xuân Huy
2 SNN.BVTV05-SNN2018-0001 Cấp giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh). Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Văn Thuận
3 SNN.GHCCHNTY-SNN2018-0003 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y Sằm Văn Thực
4 SNN.BVTV01-SNN2018-0004 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuôc bảo vệ thực vật Hoàng Văn Huấn
5 SNN.BVTV01-SNN2018-0003 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Hoàng Minh Kết
6 SNN.BVTV01-SNN2018-0002 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Phạm Đình Năng
7 SNN.BVTV01-SNN2018-0001 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Thị Hồng
8 SNN.QLCL09-SNN2018-0001 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Kinh doanh giò, chả NGUYỄN THANH HẢI
9 SNN.QLCL01-SNN2018-0002 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Mật ong bạc hà cao nguyên đá Đồng Văn NGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 SNN.QLCL01-SNN2018-0001 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Chế biến các sản phẩm từ thịt lợn, bò (thịt treo gác bếp, lạp sườn); sản xuất mật ong Lưu Thị Hòa
11 SNN.GHCCHNTY-SNN2018-0002 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Cấp chứng chỉ Hành nghề buôn bán thuốc thú y Giàng Mí Say
12 SNN.GHCCHNTY-SNN2018-0001 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y Nguyễn Duy Cương
13 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0032 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Nguyễn Văn Thoại
14 SNN.TRTT-SNN2017-0011 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Vũ Thanh Liêm
15 SNN.GCNBBTTY-SNN2017-0031 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Đăng ký ra hạn điều kiện buôn bán thuốc thú y Phạm Xuân Thắng
12345678910...Cuối