TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1189 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNV.KT19-SNV2018-0010 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Tạ Thị Thu Hương - Sở Ngoại vụ
2 SNV.KT19-SNV2018-0009 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Dương Phú Hiệp
3 SNV.KT19-SNV2018-0008 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Ninh Văn Hoán
4 SNV.CC02-SNV2018-0011 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Vù Thị Pó Ngọc
5 SNV.CC02-SNV2018-0010 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Nông Văn Thuyết
6 SNV.CC02-SNV2018-0009 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Dương Văn Hội
7 SNV.CC02-SNV2018-0008 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Vũ Thị Ngát
8 SNV.KT18-SNV2018-0034 Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Khuất Duy Mỹ - Công ty Xổ số kiết thiết
9 SNV.KT25-SNV2018-0029 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Khuất Duy Mỹ - Công ty Xổ số kiết thiết
10 SNV.CC02-SNV2018-0007 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Trịnh Thị Loan
11 SNV.CC02-SNV2018-0006 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Mức độ 3 Hà Thị Tới
12 SNV.KT25-SNV2018-0028 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Dân Vận Tỉnh ủy
13 SNV.KT18-SNV2018-0033 Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Ban Dân Vận Tỉnh ủy
14 SNV.KT17-SNV2018-0019 Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh Ban Dân Vận Tỉnh ủy
15 SNV.KT23-SNV2018-0013 Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Dân Vận Tỉnh ủy
12345678910...Cuối