TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1046 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNV.KT24-SNV2017-0021 Tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh UBND huyện Quang Bình
2 SNV.KT19-SNV2017-0068 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. UBND huyện Quang Bình
3 SNV.KT17-SNV2017-0034 Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh Hiền - Hội Khuyến học
4 SNV.KT24-SNV2017-0020 Tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh Hiền - Hội Khuyến học
5 SNV.KT19-SNV2017-0067 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nguyễn Anh Tuấn - Cục Thống Kê tỉnh
6 SNV.KT24-SNV2017-0019 Tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh Nguyễn Thị Thắm
7 SNV.KT19-SNV2017-0066 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nguyễn Thị Thắm
8 SNV.CC02-SNV2017-0213 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Trần Thị Thu Hà
9 SNV.KT19-SNV2017-0065 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nguyễn Thị Hương
10 SNV.KT19-SNV2017-0064 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nông Thị Lan Anh
11 SNV.KT19-SNV2017-0063 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Ngô Thanh Sơn
12 SNV.KT19-SNV2017-0062 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Vũ Hà Anh
13 SNV.KT19-SNV2017-0061 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nguyễn Song Anh
14 SNV.KT19-SNV2017-0060 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Ngô Thị Thu Hiền
15 SNV.KT19-SNV2017-0059 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. UBND huyện Quang Bình
12345678910...Cuối