TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1009 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SNV.CC02-SNV2017-0199 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Hồ Thị Hợi
2 SNV.KT25-SNV2017-0047 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị BTC Hội nghị BDDBLĐ Giỏi điển hình lần VI
3 SNV.KT16-SNV2017-0003 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ban Dân tộc
4 SNV.KT20-SNV2017-0034 Xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang Hội Cựu TNXP
5 SNV.KT17-SNV2017-0033 Tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh Bùi Văn Giang huyện Vị Xuyên
6 SNV.KT19-SNV2017-0050 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Bùi Văn Giang huyện Vị Xuyên
7 SNV.KT19-SNV2017-0049 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Hoàng Vũ Dùng Bộ CHQS tỉnh
8 SNV.KT19-SNV2017-0048 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Sở giao thông vận tải
9 SNV.KT19-SNV2017-0047 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Nguyễn Song Anh - Công an TPHG
10 SNV.KT29-SNV2017-0001 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất Công An tỉnh
11 SNV.CC02-SNV2017-0198 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Lưu Thị Thu
12 SNV.KT19-SNV2017-0046 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Sở Giáo dục và Đào tạo
13 SNV.KT19-SNV2017-0045 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Sở Giáo dục và Đào tạo
14 SNV.CC02-SNV2017-0196 Thoả thuận thuyên chuyển cán bộ, công chức, công chức cấp xã và viên chức ra ngoài tỉnh và tiếp nhận từ tỉnh ngoài, cơ quan đảng, cơ quan trung ương, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh. Trần Thị Liệu
15 SNV.KT19-SNV2017-0044 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, đối ngoại. Công an tỉnh
12345678910...Cuối