TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 367 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STC.TK03-STC2018-0010 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Nhà công vụ trạm y tế xã Vĩ thượng, QB Nguyễn Thu Trang
2 STC.TK03-STC2018-0009 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cầu tràn liên hợp tà trẻ, hạ lập, bằng lang, QB Nguyễn Thu Trang
3 STC.TK03-STC2018-0008 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tuyến đường bê tông từ ngã 3 Sơn Đông đi xóm 3 thôn nghè hương sơn Nguyễn Thu Trang
4 STC.TK03-STC2018-0007 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cầu tràn liên hợ tà lạn - chàng sát yên hà - QB Nguyễn Thu Trang
5 STC.TK03-STC2018-0006 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đường tràn liên hợp qua suối thôn hạ thành - bằng lang - QB Nguyễn Thu Trang
6 STC.TK03-STC2018-0005 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách xây dựng bộ xung tầng 3 nhà C và cải tạo sân trường TH Lê lợi Đinh Trọng Hùng
7 STC.TK03-STC2018-0004 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, nâng cấp Tràn qua suối, hệ thống thoát nước đường lên điểm cao 468 nậm ngặt - thanh thủy- Vị xuyên Nguyễn Thị Mai Phương
8 STC.TK03-STC2018-0003 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, mở rộng nâng cấp đổ bê tông đường lên điểm 468 thôn nậm ngặt - thanh thủy - VỊ xuyên Nguyễn Thị Mai Phương
9 STC.TK03-STC2018-0002 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp mã đơn vị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Giang Nguyễn Thị Hương Giang
10 STC.TK03-STC2018-0001 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Cải tạo NLH 2 tầng trường PTDT bán trú THCS minh tân - VX Trần Quốc Tuấn
11 STC.TK03-STC2017-0035 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách xây dựng vườn ươm, vương tập hợp giống cây lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ tại Vi Xuyên Nguyễn Ngọc Hiền
12 STC.TK03-STC2017-0034 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, các hạng mục phụ trợ tiểu học 1-5 Thị trấn Vị Xuyên Nguyễn Thị Mai Phương
13 STC.TK03-STC2017-0033 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cải tạo, sửa chữa trường tiểu học đạo đức Nguyễn Thị Mai Phương
14 STC.TK03-STC2017-0032 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, hạng mục phụ trợ trường THCS việt lâm - VX Nguyễn Thị Mai Phương
15 STC.TK03-STC2017-0031 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách xây dựng khu xử lý rác thải sainh hoạt - VX Nguyễn Thị Mai Phương
12345678910...Cuối