TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 348 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STC.TK03-STC2017-0028 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nâng cấp, cải tạo đường trục liên thôn nậm đấu - lùng càng - lùng hảo xã minh ngọc, huyện bắc mê Hoàng Thị Hà
2 STC.TK03-STC2017-0027 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách làm 100 m đườngtừ trường MN họa mi xuống sân vận động TT việt lâm Nguyễn Thị Hòa
3 STC.TK03-STC2017-0026 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa NLV 3 tầng phòng KH&ĐT, phòng nội vụ, phòng TN&MT huyện vị xuyên Trần Quốc Cường
4 STC.TK03-STC2017-0025 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nâng cấp, sửa chữa NLV trung tâm Bồi dưỡng chính trị Vị Xuyên Trần Quốc Cường
5 STC.TK03-STC2017-0024 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa trường THCS lý tự trọng - VX Phạm Văn Mạnh
6 STC.TK03-STC2017-0023 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách khác phục khẩn cấp tuyến đường từ UBND xã cao bồ đi thôn Chất tiền Vị Xuyên Phạm Văn Mạnh
7 STC.TK03-STC2017-0022 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa mãi nhà trụ sở làm việc UBND tỉnh Hà Giang Đỗ Thị Chi Lăng
8 STC.TK03-STC2017-0021 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cải tạo nâng cấp hồ chứa nước thị trấn yên bình - QB Nguyễn Thu Trang
9 STC.TK03-STC2017-0020 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa nâng cấp thủy lợi tín đán - thôn kem - tiên yên - QB Nguyễn Thu Trang
10 STC.TK03-STC2017-0019 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, nâng cấp thủy lợi cựu chiến binh thôn kem- tiên yên - QB Nguyễn Thu Trang
11 STC.TK03-STC2017-0018 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa nâng cấp đập, kênh mương phai ông hạng thôn thượng minh - vĩ thượng - qb Nguyễn Thu Trang
12 STC.TK03-STC2017-0017 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, nâng cấp đập, kênh mương phai đon cung, thôn thượng minh xã vĩ thượng, huyện quang bình Nguyễn Thu Trang
13 STC.TK03-STC2017-0016 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, nâng cấp thủy lợi cụ hấn thôn yên chung - xã tiên yên - quang bình Nguyễn Thu Trang
14 STC.TK03-STC2017-0015 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách bếp ăn công an huyện quang bình Nguyễn Thu Trang
15 STC.TK03-STC2017-0014 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sửa chữa, nâng cấp thủy lợi phù cuống thôn yên chàm - tiên yên - quang bình Nguyễn Thu Trang
12345678910...Cuối