TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 319 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STC.TK01-STC2017-0110 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB sửa chữa thủy nông kết hợp CNSH thôn Mận Khẳm - tân bắc- QB Nguyễn Đức Hoàn
2 STC.TK01-STC2017-0109 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB san ủi mặt bằng khu tái định cư cụm công nghiệp Tân Bắc- Quang Bình Nguyễn Đức Hoàn
3 STC.TK01-STC2017-0108 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB sửa chữa khắc phục thiên tai tuyến đường tùng vài - cao mã pờ - qb Phan Thanh Phúc
4 STC.TK01-STC2017-0107 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB cải tạo sửa chữa kênh mương thôn lùng mười- quyết tiến - QB Phan Thanh Phúc
5 STC.TK01-STC2017-0106 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB cải tạo, sửa chữa kênh mương thôn Nà VÌn - quản bạ Phan Thanh Phúc
6 STC.TK02-STC2017-0007 Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán cấp mã đơn vị - đội quản lý thị trường cơ động Nguyễn Ngọc Lệ Dung
7 STC.TC02-STC2017-0012 Thủ tục Dịch vụ Cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản cung cấp thông tin giá in, photo tài liệu Trần Thúy Phương
8 STC.TK01-STC2017-0105 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB trận địa súng máy 12.7mm trong khu vực phòng thủ TPHG Đinh Trọng Hùng
9 STC.TK01-STC2017-0104 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB sửa chữa nhà lớp học,nhà lưu trú và các hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú tiểu hich Bach Ngọc - Vị Xuyên Trần Thị Thanh Lam
10 STC.TK01-STC2017-0103 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB trường THCS lê quý đôn xây dựng bổ xung tầm 3 nhà lớp học cũ Đinh Trọng Hùng
11 STC.CS01-STC2017-0022 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước thẩm định kế hoạch đấu thầu thuê phần mềm quả lý khám chữa bệnh - bv đa khoa tỉnh Chu Đức Cảnh
12 STC.TK01-STC2017-0102 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB đường bê tông nội thi công viên hồ đông - Vị Xuyên Nguyễn Thị Mai Phương
13 STC.CS01-STC2017-0021 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách nhà nước thẩm định kế hoạch đấu thầu: mua thiết bị, vật tư sửa chữa máy cộng hưởng từ Quách Thị Huyền
14 STC.TC02-STC2017-0011 Thủ tục Dịch vụ Cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản cung cấp tt giá in, phôt tài liệu Trần Thúy Phương
15 STC.TK01-STC2017-0101 Thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư XDCB cải tạo sửa chữa nâng cấp tường PTDT nội trú THPT tỉnh Nguyễn Ngọc Huy
12345678910...Cuối