TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 820 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STN.KS26-STN2017-0028 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Dự án khai thác cát sỏi tại lòng suối Nam Má, thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên Nguyễn Mạnh Luyến
2 STN.DD39-STN2017-0011 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Nộp GCNQSD đất số CE 596681 Nguyễn Thị Hằng
3 STN.DT07-STN2017-0069 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình năng lượng CQT Đường dây trung áp, hạ áp và TBA huyện Bắc Qang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần Hà Giang, hạng mục: (Đường dây và TBA xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần) Nông Ngọc Nghệ
4 STN.DT07-STN2017-0068 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình năng lượng CQT TBA Phiêng Lang, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần Nông Ngọc Nghệ
5 STN.DT07-STN2017-0067 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình năng lượng Mở rộng, cải tạo điện lưới cho các xã vùng sâu vùng xa tỉnh Hà Giang vốn vay ADB huyện Xín Mần, tinhrh Hà Giang Nông Ngọc Nghệ
6 STN.DT07-STN2017-0066 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình năng lượng CQT TBA khu vực UBND xã Nà Chì, huyện Xín Mần Nông Ngọc Nghệ
7 STN.DT07-STN2017-0065 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình năng lượng CQT TBA thôn Quyết Thắng, xã Bằng Hành và TBA thôn đi, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang Nông Ngọc Nghệ
8 STN.MT003-STN2017-0005 Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Dự án khai thác đá vôi làm VLXDTT tại mỏ đá vôi thôn Há Chí Đùa xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc Nguyễn Văn Minh
9 STN.MT003-STN2017-0004 Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Dự án thăm dò cát sỏi làm VLXDTT tại thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Minh
10 STN.MT012-STN2017-0031 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. DA thăm dò cát sỏi làm VLXDTT tại mỏ cát thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang Nguyễn Văn Minh
11 STN.DT10-STN2017-0003 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Vũ Đức Tuyên
12 STN.DT07-STN2017-0064 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình cấp điện thôn Khuổi Khài, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên Vũ Đức Tuyên
13 STN.DT07-STN2017-0063 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình chống quá tải trạm biến áp thôn Pha xã Đồng Tâm; Trạm biến áp Làng Tràng, xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang Vũ Đức Tuyên
14 STN.DT07-STN2017-0062 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình cấp điện thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên Vũ Đức Tuyên
15 STN.DT07-STN2017-0061 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Công trình cấp điện khu trường bắn thôn Tân Tạo xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang Vũ Đức Tuyên
12345678910...Cuối