TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 894 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STN.KS22-STN2018-0003 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Mỏ cát sỏi thôn Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang Nguyễn Nguyên Hồng
2 STN.DD47-STN2018-0001 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đổi tên Công ty Nguyễn Trọng Quảng
3 STN.KS18-STN2018-0001 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát sỏi thôn Ngòi Han, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Minh
4 STN.MT012-STN2018-0003 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án khai thác cát sỏi LVLXDTT tại thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang nguyễn văn minh
5 STN.NU012-STN2018-0003 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Công trình Thủy điện Sông Lô 4 Vũ Đình Hanh
6 STN.NU012-STN2018-0002 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Công trình thủy điện Sông Lô 6 Vũ Đình Hanh
7 STN.MT016-STN2018-0003 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. PHÒNG KHÁM MINH KHAI (Bác sĩ Đẹp) Nguyễn Tuấn Cường
8 STN.MT016-STN2018-0002 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI NHI ( Bác sĩ Liên) Phạm Thị Hồng
9 STN.DD46-STN2018-0001 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Nộp Giấy CNQSD đất số BB 120903 kèm theo HĐ thuê đất số 05 ngày 25/6/2012; phụ lục HĐ thuê đất số 35 ngày 15/9/2017; văn bản số 2193/UBND -NNTN ngày 18/8/2011; Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp số 01 ngày 15/12/2017. Lê Hải Yến
10 STN.KS22-STN2018-0002 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Dự án khai thác cát sỏi LVLXDTT tại mỏ cát sỏi km 17 thôn Đước Thành, xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên, Hà Giang Nguyễn Mạnh Luyến
11 STN.MT016-STN2018-0001 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Lê Thị Toàn
12 STN.DT07-STN2018-0009 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao DA XD vườn ươm , vườn tập hợp giống cây lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Vương Trung Kiên
13 STN.DT09-STN2018-0004 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao DA ĐT XD khu dân cư đô thị mới Phươpng Thiện, TP Hà Giang Tào Đức Sử
14 STN.KS22-STN2018-0001 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. DA khai thác cát sỏi LVLXDTT tại khu vực KM16+300 xã Đạo Dức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Lê Huy Hoàng
15 STN.MT008-STN2018-0003 Cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại Dự án nhà máy Thủy điện Nho Quế 1 Nguyễn Minh Đức
12345678910...Cuối