TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 749 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STN.DT07-STN2017-0048 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đầu tư xây dựng kho dự trữ Hà Giang Lâm Hương Giang
2 STN.KS30-STN2017-0003 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản. Phạm ngọc duy
3 STN.DD58-STN2017-0012 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Bùi Văn Quang
4 STN.DD58-STN2017-0011 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bùi Văn Quang
5 STN.DT09-STN2017-0028 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Dự án ĐT XD Công trình chống quá tải TBA Hùng An 4+5 Xã Hùng An, huyện Bắc Quang. Sau 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (theo phiếu tiếp nhận hồ sơ). Sở Tài nguyên và Môi trường soạn Hợp đồng thuê đất đưa lên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ http://stnmt.hagiang.gov.vn (Mục trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp). Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện một lần nộp hồ sơ và một lần đến nhận kết quả (bao gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật thông tin theo địa chỉ (nêu trên) để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất về nội dung Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; Đồng thời đơn vị in Hợp đồng thuê đất (in 02 mặt vào khổ A4) số lượng 04 bộ, đơn vị (chủ sử dụng đất) ký trực tiếp vào bên được thuê đất và đóng dấu đỏ. Khi đến hẹn nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đề nghị đơn vị mang theo Hợp đồng thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu vào bên cho thuê đất để hoàn chỉnh hồ sơ cho doanh nghiệp Lưu ý: - Đơn vị đến nhận hồ sơ theo phiếu hẹn ngoài hợp đồng thuê đất (nêu trên) phải kèm theo giấy tờ liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu phải nộp tiền) của cơ quan thuế và nộp tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí thẩm định hồ sơ giao đất. - Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và đưa Hợp đồng thuê đất lên cổng thông tin điện tử sẽ thông tin cho doanh nghiệp biết bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp theo địa chỉ liên hệ. Vũ Đức Tuyên
6 STN.DT09-STN2017-0027 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Dự án ĐT xây dựng Thủy điện Sông Lô 4 ( hạng mục xây dựng Lòng hồ) tại Tân Thành, huyện Bắc Quang, và các xã Việt Lâm, Trung Thanh, và thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Sau 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (theo phiếu tiếp nhận hồ sơ). Sở Tài nguyên và Môi trường soạn Hợp đồng thuê đất đưa lên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ http://stnmt.hagiang.gov.vn (Mục trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp). Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện một lần nộp hồ sơ và một lần đến nhận kết quả (bao gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật thông tin theo địa chỉ (nêu trên) để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất về nội dung Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; Đồng thời đơn vị in Hợp đồng thuê đất (in 02 mặt vào khổ A4) số lượng 04 bộ, đơn vị (chủ sử dụng đất) ký trực tiếp vào bên được thuê đất và đóng dấu đỏ. Khi đến hẹn nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đề nghị đơn vị mang theo Hợp đồng thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu vào bên cho thuê đất để hoàn chỉnh hồ sơ cho doanh nghiệp Lưu ý: - Đơn vị đến nhận hồ sơ theo phiếu hẹn ngoài hợp đồng thuê đất (nêu trên) phải kèm theo giấy tờ liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu phải nộp tiền) của cơ quan thuế và nộp tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí thẩm định hồ sơ giao đất. - Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và đưa Hợp đồng thuê đất lên cổng thông tin điện tử sẽ thông tin cho doanh nghiệp biết bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp theo địa chỉ liên hệ. Lê Văn Vinh
7 STN.KS25-STN2017-0001 Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ Mangan tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. Nguyễn Thị Huyền
8 STN.DT09-STN2017-0026 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Dự án Đầu tư XD Thủy điện Sông Lô 2 tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Sau 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (theo phiếu tiếp nhận hồ sơ). Sở Tài nguyên và Môi trường soạn Hợp đồng thuê đất đưa lên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ http://stnmt.hagiang.gov.vn (Mục trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp). Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện một lần nộp hồ sơ và một lần đến nhận kết quả (bao gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Đề nghị các đơn vị chủ động cập nhật thông tin theo địa chỉ (nêu trên) để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất về nội dung Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; Đồng thời đơn vị in Hợp đồng thuê đất (in 02 mặt vào khổ A4) số lượng 04 bộ, đơn vị (chủ sử dụng đất) ký trực tiếp vào bên được thuê đất và đóng dấu đỏ. Khi đến hẹn nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đề nghị đơn vị mang theo Hợp đồng thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu vào bên cho thuê đất để hoàn chỉnh hồ sơ cho doanh nghiệp Lưu ý: - Đơn vị đến nhận hồ sơ theo phiếu hẹn ngoài hợp đồng thuê đất (nêu trên) phải kèm theo giấy tờ liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu phải nộp tiền) của cơ quan thuế và nộp tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí thẩm định hồ sơ giao đất. - Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và đưa Hợp đồng thuê đất lên cổng thông tin điện tử sẽ thông tin cho doanh nghiệp biết bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp theo địa chỉ liên hệ.) Lê Vũ Thức
9 STN.MT011-STN2017-0011 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Mai Trung Thành
10 STN.DT07-STN2017-0047 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Nguyễn Song Toàn
11 STN.DD58-STN2017-0010 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Nguyễn Hữu Tám
12 STN.DT09-STN2017-0025 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Nguyễn Ngọc Hùng
13 STN.DD36-STN2017-0010 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Đỗ Quyên
14 STN.DD36-STN2017-0009 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Đỗ Quyên
15 STN.DT07-STN2017-0046 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Thuê đất thực hiện DA Công trình năng lượng CQT TBA Ủy ban xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn Vũ Đức Tuyên
12345678910...Cuối