TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 815 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STP.CPLLTP01-STP2017-0825 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Đình Tác
2 STP.CPLLTP01-STP2017-0824 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Hoàng Thị Mai
3 STP.CPLLTP01-STP2017-0823 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Mạnh Linh
4 STP.CPLLTP01-STP2017-0822 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nguyễn Văn Thọ
5 STP.CPLLTP01-STP2017-0821 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Ly Thị Máy
6 STP.CPLLTP01-STP2017-0820 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Giàng Mí Tòa
7 STP.CPLLTP01-STP2017-0819 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Phạm Thanh Hoa
8 STP.CPLLTP01-STP2017-0818 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Hoàng Thị Ương
9 STP.CPLLTP01-STP2017-0817 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nguyễn Thị Thu thủy
10 STP.CPLLTP01-STP2017-0816 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Thèn Thị Cọt
11 STP.CPLLTP01-STP2017-0815 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nguyễn Thị Hà
12 STP.CPLLTP01-STP2017-0814 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Hà Sỹ Tình
13 STP.CPLLTP01-STP2017-0813 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Đàm Kiến Tường
14 STP.CPLLTP01-STP2017-0812 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Trọng Hùng
15 STP.CPLLTP01-STP2017-0811 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nguyễn Trọng Nhất
12345678910...Cuối