TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 657 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STP.CPLLTP01-STP2017-0666 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Viên Thị Sinh
2 STP.CPLLTP01-STP2017-0665 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Chảo Thị Lưu
3 STP.CPLLTP01-STP2017-0664 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số Phạm Quang Thành
4 STP.CPLLTP01-STP2017-0663 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Vùi Văn Nguyên
5 STP.CPLLTP01-STP2017-0662 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Dương Xuân Cường
6 STP.CPLLTP01-STP2017-0661 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Long Đức Hành
7 STP.CPLLTP01-STP2017-0660 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Xuân Hòa
8 STP.CPLLTP01-STP2017-0659 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nguyễn Duy Tiến
9 STP.CPLLTP01-STP2017-0658 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Đặng Thị Lụa
10 STP.CPLLTP01-STP2017-0657 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Hoàng Mai Yên
11 STP.CPLLTP01-STP2017-0656 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Ngô Thị Hoàng Yến
12 STP.CPLLTP01-STP2017-0655 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Sùng Hùng Dũng
13 STP.CPLLTP01-STP2017-0654 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Giàng Thị Tuyến
14 STP.CPLLTP01-STP2017-0653 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Phạm Trọng Duẩn
15 STP.CPLLTP01-STP2017-0652 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTp số 01 Nông Thị Phượng
12345678910...Cuối