TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1029 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STP.CPLLTP01-STP2018-0149 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Phùng Vũ Đăng
2 STP.CPLLTP01-STP2018-0148 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp Phiếu LLTP số 01 Phạm Công Thông
3 STP.CPLLTP01-STP2018-0147 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp Phiếu LLTP số 01 Ma Viên Thị Thiện
4 STP.CPLLTP01-STP2018-0146 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp Phiếu LLTP số 01 Bùi Thị Thương
5 STP.CPLLTP01-STP2018-0145 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp Phiếu LLTP số 01 Ngô Thị Thanh Huyền
6 STP.CPLLTP01-STP2018-0144 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Phạm Thị Giang
7 STP.CPLLTP01-STP2018-0143 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số01 Đỗ Văn Cảnh
8 STP.CPLLTP01-STP2018-0142 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 01 Trần Long Vũ
9 STP.CPLLTP01-STP2018-0141 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 01) Hoàng Thị Thu Lan
10 STP.CPLLTP01-STP2018-0140 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 01) Lưu văn Tấn
11 STP.CPLLTP01-STP2018-0139 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiêu LLTP số 01 Hoàng Văn Kim
12 STP.CPLLTP01-STP2018-0138 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Phù Văn Ban
13 STP.CPLLTP01-STP2018-0137 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Thị Huyền
14 STP.CPLLTP01-STP2018-0136 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Văn Tiến
15 STP.CPLLTP01-STP2018-0135 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Cấp phiếu LLTP số 01 Nguyễn Thị Mỹ Diệu
12345678910...Cuối