TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 316 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STT.XB01-STT2018-0021 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Lịch cuốn gáy xoắn treo tường Đoàn Thị Bảy
2 STT.XB01-STT2018-0020 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật triển khai 1 số mô hình giảm nghèo. Sầm Thị Dương
3 STT.XB01-STT2018-0019 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 gương người tốt việc tốt tập V Đoàn Thị Bảy
4 STT.XB01-STT2018-0018 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 những gương điển hình về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Đoàn Thị Bảy
5 STT.XB01-STT2018-0017 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tập thơ thu trong em Đoàn Thị Bảy
6 STT.BC01-STT2018-0002 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang. Đoàn Thị Bảy
7 STT.XB01-STT2018-0015 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lịch năm 2018. Nguyễn Mạnh Hùng
8 STT.XB01-STT2018-0014 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tập thơ nắng chiều Đoàn Thị Bảy
9 STT.XB01-STT2018-0013 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự Đoàn Thị Bảy
10 STT.XB01-STT2018-0012 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 truyền thống cách mạng của đảng bộ và ND xã Bát Đại Sơn Đoàn Thị Bảy
11 STT.XB01-STT2018-0011 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 ấn phẩm kiinh tế- xã hội tỉnh Hà Giang 2017 Đoàn Thị Bảy
12 STT.BC01-STT2018-0001 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Người làm Báo Hà Giang Nguyễn Văn Tầm
13 STT.XB01-STT2018-0010 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Hà Giang Đoàn Thị Bảy
14 STT.XB01-STT2018-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 truyền thống phụ nưyen minh Đoàn Thị Bảy
15 STT.XB01-STT2017-0126 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 sổ tay hướng dân quy trình sản xuất cây cam sành Đoàn Thị Bảy
12345678910...Cuối