TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 269 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STT.XB01-STT2017-0061 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tranh tuyên truyền thực hiện NQ số 33 NQ TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI... Hoàng Thị Kim Oanh
2 STT.XB01-STT2017-0060 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Đoàn Thị Tân Dậu
3 STT.XB01-STT2017-0059 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Đoàn Thị Bảy
4 STT.XB01-STT2017-0058 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sổ tay Thông tin Đại biểu HĐND huyện Xín Mần khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2017 Đoàn Thị Bảy
5 STT.XB01-STT2017-0057 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Lưu Thế Mỹ
6 STT.XB01-STT2017-0056 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Áp phích tuyên truyền về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nguyễn Thị Kim Oanh
7 STT.XB01-STT2017-0055 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sổ tay hương dẫn thực hiện đánh giá bộ tiêu chí xã NTM tỉnh HG giai đoạn 2016- 2020. Đoàn Thị Bảy
8 STT.XB01-STT2017-0054 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và ND xã Bạch Ngọc 1945- 2015 Đoàn Thị Bảy
9 STT.XB01-STT2016-0023 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh TTKHHGD Huyện Quang Bình
10 STT.XB01-STT2016-0022 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đoàn Thị Bảy
11 STT.XB01-STT2016-0021 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Nguyễn Thị Bảy
12 STT.XB01-STT2016-0020 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Nguyễn Thị Bảy
13 STT.XB01-STT2016-0019 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Nguyễn Văn Phú
14 STT.XB01-STT2016-0018 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đinh Ngọc Thành
15 STT.XB01-STT2016-0017 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Nguyễn Thị Trang
12345678910...Cuối