TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 288 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 STT.XB01-STT2017-0109 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 kết quả tổng điều tra nông nghiệp và thủy sản Đoàn Thị Bảy
2 STT.XB01-STT2017-0108 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 lịch tờ 2018 Đoàn Thị Bảy
3 STT.XB01-STT2017-0107 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 truyền thống cách mạng thị trấn việt quang Đoàn Thị Bảy
4 STT.XB01-STT2017-0106 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 truyền thống cách mạng xã bạch đích Đoàn Thị Bảy
5 STT.XB01-STT2017-0104 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tài liệu tuyên truyền cho giáo viên và học sinh trung học Đoàn Thị Bảy
6 STT.XB01-STT2017-0103 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tài liệu tuyên truyền cho giáo viên, học sinh cấp tiểu học Đoàn Thị Bảy
7 STT.XB01-STT2017-0102 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng ngừa và xử trí bệnh chân tay miệng. Nguyễn Thị Mỹ
8 STT.XB01-STT2017-0101 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Áp phích tránh thai hiện đại Hoàng Nguyệt Minh
9 STT.XB01-STT2017-0100 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Không phân biệt giới tính, không lựa chọn giới tính thai nhi Hoàng Nguyệt Minh
10 STT.XB01-STT2017-0099 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 lịch cuốn lò so 2018 Đoàn Thị Bảy
11 STT.XB01-STT2017-0098 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới Đoàn Thị Bảy
12 STT.XB01-STT2017-0097 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 truyền thống cách mạng thị trấn việt lâm Đoàn Thị Bảy
13 STT.XB01-STT2017-0096 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đoàn Thị Bảy
14 STT.XB01-STT2017-0095 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tờ rơi:Áp phích phòng chống tác hại của thuốc lá : Tập thể TT truyền thông GDSK. Phạm Tiến Dũng
15 STT.XB01-STT2017-0094 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tờ rơi: Lợi ích của KHHGĐ : Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai hàng hóa SKSS. Hoàng Việt Tiến
12345678910...Cuối