TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 156 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SVH.VH32-SVH2017-0010 Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Thông báo sản phẩm quảng cáo Hoàng Hồng Phong
2 SVH.KS07-SVH2017-0013 Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch Phạm Xuân Quân
3 SVH.KS06-SVH2017-0026 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Phạm Đức Hiếu
4 SVH.VH27-SVH2017-0019 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Thông báo biểu diễn nghệ thuật Trần Văn Biển
5 SVH.KS01-SVH2017-0002 Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch CHU MINH VẠN
6 SVH.KS01-SVH2017-0001 Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch XÌ THỊ HOA
7 SVH.KS06-SVH2017-0025 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Homestay Đặng Văn Nam Đặng Văn Nam
8 SVH.KS06-SVH2017-0024 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lư trú du lịch Đặng Thị Hà
9 SVH.KS06-SVH2017-0023 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Lý Tà Hì
10 SVH.KS06-SVH2017-0022 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Lý Quốc Lộc
11 SVH.KS04-SVH2017-0012 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Nguyễn Thị Thắm
12 SVH.TT02-SVH2017-0001 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao LỪU VĂN CHƯƠNG
13 SVH.KS07-SVH2017-0011 Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Nguyễn Thị Xô
14 SVH.KS07-SVH2017-0009 Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Ngô Quang Toàn
15 SVH.VH27-SVH2017-0017 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Trần Quang Hùng
12345678910...Cuối