TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 166 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SVH.VH30-SVH2018-0004 Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Đề nghị cấp phép Lễ hội Hoa đào Mua Hồng Sinh
2 SVH.VH30-SVH2018-0003 Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Đề nghị cấp phép tổ chức Lễ hội Đặng Thị Phượng
3 SVH.VH30-SVH2018-0002 Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Đề nghị cấp phép tổ chức Lễ hội Lồng Tông Chẳng Thị Liên
4 SVH.VH27-SVH2018-0001 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Thông báo biểu diễn nghệ thuật Ngô Thành Trung
5 SVH.VH32-SVH2017-0011 Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Thông báo sản phẩm quảng cáo Lê Hùng Cường
6 SVH.VH27-SVH2017-0022 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Thông báo biểu diễn nghệ thuật Mai Thị Thương
7 SVH.VH27-SVH2017-0021 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Thông báo biểu diễn nghệ thuật Nguyễn Tùng Ngọc
8 SVH.VH30-SVH2017-0002 Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội Dương Tiến Son
9 SVH.KS06-SVH2017-0027 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Hoàng Thanh Đô
10 SVH.VH32-SVH2017-0010 Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Thông báo sản phẩm quảng cáo Hoàng Hồng Phong
11 SVH.KS07-SVH2017-0013 Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch Phạm Xuân Quân
12 SVH.KS06-SVH2017-0026 Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Phạm Đức Hiếu
13 SVH.VH27-SVH2017-0019 Thủ tục: Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Thông báo biểu diễn nghệ thuật Trần Văn Biển
14 SVH.KS01-SVH2017-0002 Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch CHU MINH VẠN
15 SVH.KS01-SVH2017-0001 Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch XÌ THỊ HOA
12345678910...Cuối