TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 531 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SXD.XD61-SXD2017-0056 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Công trình :Trụ sở UBND xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần Nguyễn Đình Lợi
2 SXD.XD27-SXD2017-0024 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước. Liên hợp khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua Phương Đông Nguyễn Ngọc Chiến
3 SXD.XD20-SXD2017-0005 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Nguyễn Ngọc Chiến
4 SXD.XD61-SXD2017-0055 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) cai tạo, sửa chữa trường mầm non Việt Quang I, TT Việt Quang, Bắc Quang Nguyễn Ngọc Thành
5 SXD.XD61-SXD2017-0054 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc một số cơ quan, đơn vị khối tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Giang Mai Văn Thành
6 SXD.XD27-SXD2017-0023 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước. Xay dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Mai Văn Thành
7 SXD.XD28-SXD2017-0053 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng Cai tạo, sửa chữa một phần diện tích Khoa dinh dưỡng cũ thành buồng điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc (Bệnh viện Lao và Phổi) Tô Hà
8 SXD.XD59-SXD2017-0022 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Trường Mầm non xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ; hạng mục số 01: Nhà lớp học 05 phòng trường chính; hạng mục 02: Nhà lớp học 04 phòng điểm trường thôn Nậm Lương. Đỗ Thị Nguyệt
9 SXD.XD27-SXD2017-0022 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước. Nâng cấp, cải tạo Bãi xử lý rác thải thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Trần Văn Dương
10 SXD.XD61-SXD2017-0053 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Nhà ở gia đình Ông Đỗ Ngọc Thuận, P. Minh Khai, TP Hà Giang. Nguyễn Ngọc Chiến
11 SXD.XD60-SXD2017-0017 Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. Khu đô thị mới Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang - thẩm định lần 02 Dương Minh Ngọ
12 SXD.XD27-SXD2017-0021 Thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước. Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải thị trấn Phó Bảng huyện Đồng Văn Nguyễn Thế Toàn
13 SXD.XD61-SXD2017-0052 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Nhà ở gia đình Bà Đặng Thị Tuyết, đường Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Nguyễn Ngọc Thành
14 SXD.XD61-SXD2017-0051 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Trường THPT Quyết Tiến huyện Quản Bạ; hạng mục: xây mới nhà làm việc, nhà lớp học bộ môn, cổng, tường rào, sân bê tông. Đặng Văn Huyên
15 SXD.XD59-SXD2017-0020 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Trường Mầm non xã Pố Lồ, Hoàng Su Phì. Hạng mục 1: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng học; Hạng mục 02: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng học. Đỗ Tiến Thành
12345678910...Cuối