TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2157 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SYT.MP19-SYT2017-0043 Cấp lại giấy chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) Tái kiểm tra GPP Quầy thuốc Chiến Hương
2 KBCB.1600.1-SYT2017-0109 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN KCB Hoàng Thị Thắm
3 SYT.MP02-SYT2017-0074 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CC HN Dược Trần Quang Sơn
4 KBCB.1600.2-SYT2017-0053 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung hoạt động chuyên môn Nông Đăng Khoa
5 SYT.MP02-SYT2017-0073 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Mai Hồng Điêm
6 SYT.MP02-SYT2017-0072 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Nguyễn Hương Duyên
7 SYT.MP02-SYT2017-0071 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Nguyễn Mạnh Tuấn
8 SYT.MP02-SYT2017-0070 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Lê Ngọc Thùy
9 SYT.MP02-SYT2017-0069 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Tạ Đức Chung
10 KBCB.1600.1-SYT2017-0108 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN KB, CB Lộc Văn Tiến
11 KBCB.1600.2-SYT2017-0052 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phạm Thị Huyền Trang
12 KBCB.1600.1-SYT2017-0107 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN KB, CB Cam Thị Lịch
13 KBCB.1600.1-SYT2017-0106 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN KB, CB Hoàng Văn Toàn
14 KBCB.1600.1-SYT2017-0105 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN KB, CB Lưu Cẩm Loan
15 KBCB.1600.1-SYT2017-0104 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHN Dược Hà Văn Đóa
12345678910...Cuối