TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1978 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SYT.MP06-SYT2017-0027 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Thị Hằng
2 SYT.MP06-SYT2017-0026 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Nguyễn Văn Thắng
3 SYT.MP06-SYT2017-0025 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Mã Thị Bích
4 KBCB.1600.2-SYT2017-0008 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn Nguyễn Thị Diễn
5 KBCB.1600.2-SYT2017-0007 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Nông Thị Hằng
6 KBCB.1600.28-SYT2017-0001 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Hoàng Ngọc Sông
7 KBCB.1600.1-SYT2017-0055 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp lần đầu CCHNKCB Lý Ngọc Hoàng
8 KBCB.1600.1-SYT2017-0054 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp CCHNKCB Trịnh Văn Thao
9 SYT.MP02-SYT2017-0040 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược CC HN Dược Nguyễn Văn Dự
10 KBCB.1600.2-SYT2017-0006 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Hoàng Thị Kiểm
11 KBCB.1600.2-SYT2017-0005 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Trần Văn Thanh
12 SYT.MP02-SYT2017-0039 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp lần đầu CCHN Dược Nông Thị Thủy Tiên
13 SYT.YTDP-SYT2017-0002 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Hoàng Minh Tuấn
14 SYT.MP19-SYT2017-0034 Cấp lại giấy chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) Tái kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc Nguyễn Hồng Canh
15 SYT.MP02-SYT2017-0038 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Cấp CCHN Dược Nguyễn Thị Hường
12345678910...Cuối