TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1344 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HH01-VX2017-0150 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đào Đức Giang
2 BTXH03-VX2017-0059 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Nguyễn Văn CHiến
3 XD01-VX2017-0052 Cấp giấy phép xây dựng Sằm Thị Huyên
4 HH03-VX2017-0093 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 HT10-VX2017-0090 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trần Thị Sàng
6 BTXH02-VX2017-0147 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Phà Tiến Biên
7 BTXH01-VX2017-0085 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Đề nghị giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên Lý Văn Chương
8 BTXH01-VX2017-0084 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Giải quyết hồ sơ trợ cấp thường xuyên đối với người cao tuổi đủ từ 80 tuổi trở lên Hoàng Thị Cấn
9 BTXH04-VX2017-0020 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Hồ sơ giải quyết chế độ hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Lại Thị Đình
10 BTXH02-VX2017-0146 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lý Văn Quốc
11 NCC15-VX2017-0014 THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG (THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CHẤT ĐỘC HÓA HỌC, THÂN NHÂN LIỆT SĨ) Đặng Văn Giệu
12 BTXH02-VX2017-0145 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Nông Văn Thân
13 BTXH01-VX2017-0083 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Hoàng Văn Tướng
14 BTXH04-VX2017-0019 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Vì Văn Sỹ
15 BTXH04-VX2017-0018 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Đề nghị giải quyết chế độ hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Sằm Văn Pảo
12345678910...Cuối