TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1204 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HT10-VX2017-0070 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Bùi thị Hà
2 HH01-VX2017-0069 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Vũ Văn Hậu
3 HT10-VX2017-0071 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ban Thị Nghĩa
4 HH03-VX2017-0048 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Hà Văn Lâu
5 HH01-VX2017-0054 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Nguyễn Duy Sửu
6 HH01-VX2017-0055 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hoàng Thị Thuyên
7 HH01-VX2017-0056 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Nguyễn Thị Nhài
8 HH01-VX2017-0057 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Nguyễn Văn Linh
9 HH01-VX2017-0060 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Bùi Đăng Bình
10 HH03-VX2017-0049 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Nguyễn Thị Nghị
11 HH03-VX2017-0050 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Đinh Thị Linh
12 HH01-VX2017-0061 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Mạc Văn Nin
13 HH01-VX2017-0062 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Lê Văn Nam
14 HH03-VX2017-0051 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Nguyễn Thị Tám
15 HH03-VX2017-0052 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Phạm Xuân Phương
12345678910...Cuối