TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1641 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 HH03-VX2018-0019 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Đặng Chính Quyền
2 HH03-VX2018-0018 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Vũ Đình Tính
3 HH01-VX2018-0055 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hoàng Văn Hoàn
4 HH01-VX2018-0054 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Dương Thị Hiệp
5 HH01-VX2018-0053 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Phạm Đình Hà
6 HH01-VX2018-0052 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Ma Doãn Tướng
7 HH03-VX2018-0017 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Nguyễn Văn Quang
8 HH01-VX2018-0051 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Vương Đình Vượng
9 HT10-VX2018-0006 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trần Bách Tùng
10 HH01-VX2018-0050 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Hà Thị Nghệ
11 XD01-VX2018-0013 Cấp giấy phép xây dựng Trần Văn Định
12 HH01-VX2018-0049 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) Đồng Quang Quyết
13 CT07-VX2018-0037 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực qđ về việc điều động công chức Nguyễn Minh Sang
14 CT07-VX2018-0036 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực giấy cn đk HTX Sầm Thái Thông
15 CT07-VX2018-0035 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực bằng cử nhân , bảng điểm cử nhân Nguyễn Thị Duyên
12345678910...Cuối