TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 457 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 XD01-YM2017-0067 Cấp giấy phép xây dựng Vù Văn Thành
2 CT03-YM2017-0047 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Nguyễn văn Chung
3 BT07-YM2017-0020 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 8 bộ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Chăm sóc trẻ mồ côi: VÀNG MÍ SÍNH, VỪ THỊ CHÚA, VỪ PÀ SÍNH( chăm sóc 8 trẻ mồ côi) Hoàng Văn Lê
4 CT03-YM2017-0046 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Hoàng thị bắc
5 BT09-YM2017-0021 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) 4 Hồ sơ người đơn thân: Giàng Mí Tỏa, Giàng Thị Dầy, Vừ Thị Dính, Vừ Thị Xía Hoàng Văn Lê
6 BT07-YM2017-0019 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi LẦU DŨNG LỀNH, Nhận chăm sóc: LẦU THỊ DÍNH Trần Văn Chiến
7 BT05-YM2017-0023 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Trẻ mồ côi (thuộc hộ nghèo) 2 bộ hồ sơ trẻ em mồ côi gồm: LẦU THỊ DÍNH (kéo hẻn), ĐẨY HÀ TRANG( Phố Chợ) Trần Văn Chiến
8 BT26-YM2017-0010 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 2 hồ sơ MTP: Phàn a Đùi, Thào Thị Chở Trần Văn Chiến
9 BT03-YM2017-0038 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) 4 bộ hồ sơ gồm: Mua Thị Chá, Vàng Thị Vá, Mua Thị Mỷ, Mua Chá Lử Vương Văn Công
10 BT04-YM2017-0049 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật CHẺO THỊ SAY Vàng Văn Thành
11 BT04-YM2017-0048 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật CHẢO THỊ LIỄU Vàng Văn Thành
12 BT09-YM2017-0020 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) THÀO THỊ VÀ Lèng Thị Liêm
13 DD27-YM2017-0036 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Xuân
14 DD27-YM2017-0035 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Xuân
15 XD01-YM2017-0066 Cấp giấy phép xây dựng Ngô Mạnh Tuyên
12345678910...Cuối