TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 634 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 XD01-YM2018-0003 Cấp giấy phép xây dựng Xuân Dung Pháng
2 XD01-YM2018-0002 Cấp giấy phép xây dựng Phạm Thu Huyền
3 XD03-YM2018-0002 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Nguyễn Văn Kim
4 DK01-YM2018-0001 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Mua Mí Phù
5 DD27-YM2018-0004 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Hoàng Văn Đình
6 DD27-YM2018-0003 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Hoàng Văn Đình
7 DD03-YM2018-0007 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Thái Hưng
8 DD03-YM2018-0006 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Thị Hà
9 DD03-YM2018-0005 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Đình Phú
10 DD03-YM2018-0004 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Đình Phú
11 DD03-YM2018-0003 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đỗ Kim Lưỡng
12 DD03-YM2018-0002 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Văn Uynh
13 DD03-YM2018-0001 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Văn Túc
14 XD01-YM2018-0001 Cấp giấy phép xây dựng nguyễn Văn Võ
15 CT03-YM2018-0013 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Nguyễn văn Thuận
12345678910...Cuối