TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 505 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 XD01-YM2017-0080 Cấp giấy phép xây dựng Đỗ Đức Vĩnh
2 XD01-YM2017-0079 Cấp giấy phép xây dựng Lù Thị Điệp
3 BT26-YM2017-0011 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Giàng Dỉ Sán Trần Văn Chiến
4 DK01-YM2017-0018 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Dương Quang tình
5 XD01-YM2017-0078 Cấp giấy phép xây dựng Lục Xuân Đại
6 XD01-YM2017-0077 Cấp giấy phép xây dựng Nguyễn Ngọc Đông
7 DD27-YM2017-0044 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Nghiêu
8 BT03-YM2017-0043 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) TẨN THỊ SINH Mùng Sảo Ánh
9 BT03-YM2017-0042 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) SÙNG THỊ MỶ Mùng Sảo Ánh
10 BT10-YM2017-0013 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội PHÀN THỊ SẢO Mùng Sảo Ánh
11 BT10-YM2017-0012 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội VÀNG A PẢO Mùng Sảo Ánh
12 DD27-YM2017-0043 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phạm công Toản
13 XD01-YM2017-0075 Cấp giấy phép xây dựng Phạm Đức Chung
14 DD27-YM2017-0042 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Thào Mí Sình
15 BT09-YM2017-0023 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Người đơn thân nuôi con nhỏ (thuộc hộ nghèo) Ly Thị Mỷ Hoàng Văn Lê
12345678910...Cuối