GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
DANH SÁCH TIN MỚI NHẤT
NỘI DUNG TIN
Ngày 08/01/2022

Giấy mời số 11/GM-VP ngày 07/01/2022 và tài liệu họp

Họp đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2021
Ngày 07/01/2022

Hội nghị, tập huấn triển khai văn bản pháp luật về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo viên trao đổi về công tác cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2021-2026

Báo cáo viên trao đổi về công tác cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2021-2026

       Trong 2 ngày 25-26.12, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ; tập huấn về công tác thi đua khen thưởng và cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế.

       Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế; lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh/huyện; các đồng chí Trưởng, phó phòng Tổ chức cán bộ, Tổ chức hành chính tham mưu trực tiếp công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí là báo cáo viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Sở Y tế triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ; triển khai các văn bản hướng dẫn mới thực hiện việc quản lý công chức, viên chức theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương; các văn bản mới về công tác thi đua khen thưởng; hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú năm 2022; xét công nhận đề tài, sáng kiến…; đồng thời tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2021-2026, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế,…

       Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian để thảo luận về các vấn đề như: Việc thực hiện các quy định về sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng…; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và hợp động lao động…; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Triển khai thực hiện các quy chế, quy tắc ứng xử, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức; thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn; chuyển đổi vị trí công tác; công tác pháp chế; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật…; quản lý văn bản đi, đến, phát hành văn bản, triển khai văn bản, nâng cấp phần mềm VnptIOffoce, chỉnh lý tài liệu, hồ sơ, lưu trữ điện tử; quản lý hồ sơ công chức, viên chức…

       Thông qua Hội nghị, các đại biểu tiếp thu đầy đủ nội dung, các văn vản đã triển khai, tập huấn để triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị./.

Thu Hòa (http://ytehagiang.org.vn)

Ngày 21/12/2021

Kết quả phỏng vấn để xét tuyển và kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tại Kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

Thông báo số 370/TB-HĐTD ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng Công chức năm 2020
12345678910...Cuối