PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
Ngày 22/08/2020

Thông báo về việc cấp giấy CMND tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang

Từ ngày 17/8/2020, thủ tục Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số) đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Ảnh: Cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy CMTND

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; Công văn số 3252/UBND-PVHCC ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh v/v đưa TTHC ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; Quyết định số 3713/QĐ-CAT-PV01 ngày 17/8/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang về việc đưa TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang thông báo kể từ ngày 17/8/2020, thủ tục Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hà Giang được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Ngày 15/08/2020

Hà Giang triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang tại Quyết định số 987/QĐ-UBND.

Toàn cảnh hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

Theo quy chế phối hợp: Tỉnh đã triển khai rà soát những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn để xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện giải quyết TTHC theo phương án tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả” trực tiếp tại Trung tâm hoặc số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số để thực hiện toàn bộ hoặc một số bước thực hiện TTHC bằng phương tiện điện tử thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Bố trí cán bộ, công chức giữ chức vụ Phó trưởng các phòng, đơn vị trở lên thuộc Cơ quan có thẩm quyền, khuyến khích cử cán bộ, công chức nằm trong quy hoạch chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan có thẩm quyền trở lên và có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đến làm việc tại Trung tâm để thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn và thực hiện phương án “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả” tại Trung tâm. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các sở, ngành thuộc tỉnh khắc thêm con dấu thứ hai để đóng dấu tạo văn bản giấy từ văn bản đã được ký số của người có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân có đề nghị nhận kết quả giải quyết TTHC là văn bản giấy hoặc sử dụng để đóng dấu vào văn bản kết quả giải quyết TTHC sau khi được người có thẩm quyền ký phê duyệt đối với các TTHC được ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả trực tiếp tại Trung tâm.

Nếu như trước đây các tổ chức, cá nhân muốn giải quyết TTHC sẽ đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cán bộ, công chức tiếp nhận, sau đó chuyển hồ sơ giấy về các sở, ngành để thẩm định hoặc gửi các cơ quan có liên quan để phối hợp thẩm định và phê duyệt, đóng dấu dẫn đến kéo dài thời gian của quy trình giải quyết TTHC; sau đó tổ chức, cá nhân sẽ đến lấy kết quả tại nơi nộp hồ sơ theo lịch hẹn nên việc làm này mất nhiều thời gian chờ đợi, đi lại của tổ chức, cá nhân. Nhưng khi giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, tất cả các khâu gồm: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả đều được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo hai hình thức trực tiếp tại Trung tâm và số hóa hồ sơ giấy để tạo hồ sơ điện tử gửi qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử về cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc ký số của cơ quan có thẩm quyền để gửi đến cơ quan liên thông giải quyết, phối hợp giải quyết, không thực hiện gửi hồ sơ giấy, tổ chức, cá nhân sẽ được lựa chọn nhận kết quả TTHC điện tử theo địa chỉ hòm thư đã đăng ký hoặc nhận kết quả TTHC văn bản giấy tại nhà qua DV Bưu chính công ích hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm sẽ góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự minh bạch, khách quan trong giải quyết TTHC, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước khi giải quyết TTHC. Đồng thời là bước tiến quan trọng để Hà Giang triển khai áp dụng rộng rãi dịch vụ công trực tuyến và giải quyết TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Công chức Sở Lao động - TBXH chuyển kết quả giải quyết TTHC điện tử ra văn bản giấy để tra cho tổ chức, cá nhân

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 30/6/2020 và Công văn số 2572/UBND-PVHCC ngày 10/8/2020, các sở, ban ngành đã hoàn thành các điều kiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” và dịch vụ công trực tuyến triển khai thực hiện kể từ ngày 18/8/2020, cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Sở Giao thông vận tải

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Sở Tài chính

7. Sở Xây dựng

8. Sở Công thương

9. Ban quản lý khu kinh tế

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Văn phòng UBND tỉnh

12. Sở Thông tin và Truyền thông

13. Sở Khoa học và Công nghệ

14. Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Tổ chức, cá nhân ngồi chờ giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tác giả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang

Ngày 05/08/2020

Quyết định số 1331/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888