PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 18/02/2020

Cấp lại thẻ Bảo hiểm Y tế tại Trung tâm hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 7.10.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã; từ ngày 1.1.2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh cử viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 10 bộ phận tiếp nhận & trả kết quả TTHC cấp huyện (Trung tâm hành chính công). Trong các danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm có thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng sự hài lòng của người dân, cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 198/BHXH-VP, ngày 6.2.2020 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện những nội dung liên quan đến việc cấp lại thẻ BHYT.  Theo đó, kể từ ngày 7.2.2020, người dân khi đến Trung tâm hành chính công đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất sẽ được hướng dẫn thủ tục đầy đủ và nhận kết quả ngay sau khi đề nghị.

Việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất tại Trung tâm hành chính công là giải pháp thiết thực, giúp người tham gia BHYT có thêm sự lựa chọn về địa điểm giao dịch thuận tiện nhất; đây là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành BHXH.

http://www.baohagiang.vn

Các tin tức khác
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888