PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 21/01/2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Nâng cao hiệu quả chính quyền hành chính phục vụ

Chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 11/4/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đã dần khẳng định vai trò là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành trong tỉnh. Hoạt động của Trung tâm ngày càng đi vào ổn định với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, bài trí theo hướng hiện đại, thân thiện với khách hàng.

Tuy nhiên, sau 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công tỉnh cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đạt được kỳ vọng như mong đợi. Phần lớn hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giao dịch chưa xử lý ngay được tại Trung tâm mà cán bộ chỉ tiếp nhận hồ sơ và chuyển về trụ sở cơ quan quyết định xử lý. Công chức thường trực của các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm không có chức năng “đóng gói” hồ sơ. Ngày 21/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND chuyển đổi Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang, từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù, sáp nhập Phòng Kiểm soát TTHC vào Trung tâm Hành chính công, thành Trung tâm Phục vụ hành chính công trực thuộc Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, bố trí cán bộ, lãnh đạo trong nguồn quy hoạch của cơ quan ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp giải quyết công việc theo phương án “5 tại chỗ”, bao gồm: Tiế p nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Kể từ ngày 05/11/2019, có 19/19 cơ quan cử cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm theo đúng chỉ đạo của tỉnh tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 và Quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 07/11/2019. Trong đó có 02 Phó giám đốc, 33 trưởng phòng và tương đương; 13 phó trưởng phòng và tương đương. Ngoài ra, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công ty điện lực tỉnh và Bưu điện tỉnh cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ CCVC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ thực hiện đưa thủ tục hành chính và cán bộ ra tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm từ ngày 01/01/2020.

Với việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo phương án trên thể hiện ý chí quyết tâm cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh, sẽ khắc phục được những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành của tỉnh thời gian qua. Mỗi công chức làm việc tại Trung tâm đều sẽ trở thành những chuyên gia tư vấn cho những khách hàng đến giao dịch, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp.

Khách hàng thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tính đến ngày 11/12/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên toàn tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 94.954 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến là 510 hồ sơ; có 18 cơ quan được khách hàng đánh giá, kết quả đánh giá hài lòng, rất hài lòng đạt 96,24%; 32 giao dịch viên được khách hàng đánh giá và kết quả đánh giá hài lòng, rất hài lòng đạt 99,52%.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 46 Quyết định công bố Danh mục TTHC, công bố TTHC và phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết TTHC, rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết so với quy định là 392 TTHC. Tiếp nhận qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3 là 392 TTHC; tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 162 TTHC; tiếp nhận qua Bộ phận một cửa các cấp là 990 TTHC. Xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC 281 TTHC. Đã thực hiện cập nhật, đăng tải lên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.784 TTHC. Hiện tỉnh đã hoàn thành việc tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) giữa phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa liên thông của tỉnh với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giữa cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông tỉnh Hà Giang với 2 thủ tục hành chính: Thông báo thực hiện khuyến mại và Đổi giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, cơ chế giám sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trực tiếp giám sát quy trình, thái độ giải quyết TTHC của cán bộ, công chức góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ.Bên cạnh cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, việc phát huy năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm cũng luôn được quan tâm nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, văn minh công sở.

Có thể thấy, những năm qua, nhất là đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo hiện thực hóa chủ trương của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động”. Xây dựng Chính quyền điện tử để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Những kết quả này đã góp phần từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục   khẳng định là địa chỉ tin cậy với tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường ủy quyền, giao quyền thẩm định, đủ điều kiện được tiếp nhận, phê duyệt và trả kết quả giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn minh công sở; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm theo quy định; không để tình trạng giao dịch hồ sơ tại cơ quan, sau đó mang ra Trung tâm nộp hay thu thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện nền hành chính công vụ, mong rằng sự nghiệp cải cách hành chính của tỉnh sẽ có nhiều bước tiến mới, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

http://hagiang.gov.vn

Các tin tức khác
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888